👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 ht 2017

Skapad 2017-09-14 10:47 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Matematik är ett spännande ämne. Vi kommer att utforska ämnet tillsammans under höstterminen.
Grundskola 2 Matematik
Inom ämnet matematik kommer vi under höstterminen att arbeta med många olika delar som t ex talen 0-100, problemlösning, multiplikation, division och bråk.

Innehåll

Mål

Du ska kunna:

 • addition och subtraktion 0-100
 • positionssystemet 
 • multiplikation och division
 • tal i bråkform
 • problemlösning

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att vara med på genomgångar av nya moment.

Du kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.

Du kommer att arbeta med olika mattelekar och spel.

Du kommer att diskutera och resonera kring matematik.

 

Bedömning

 • Du kan addera och subtrahera tal inom talområdet 0-100
 • Du kan multiplicera inom tabellerna 2, 5 och 10
 • Du kan dividera med talen 2, 3, 4 och 6
 • Du kan lösa problem med hjälp av t ex "fingerfemman"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3