👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering

Skapad 2017-09-14 10:50 i Maserskolan Borlänge
Grundskola F
Kondition årskurs 8

Innehåll

 

Maserskolan

 

 

 

                       Pedagogisk planering Årskurs 7-9

 

Kondition och hälsa

 

Syfte:

 

Arbetsområdet syftar till att lära er mer om vad kondition och hälsa är och hur ni kan träna er kondition. Även hur hälsan påverkas av träning och hur en god kondition leder till en bättre hälsa.

 

Centralt innehåll:

 

• Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus.

 

• konditionsträning, hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

 

• Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

 

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

 

• Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

 

• Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa.

 

 

 

Under det här arbetsområdet kommer eleven att få:

 

  • Träna sin kondition genom lekar, spel och idrotter.

  • Öka sin kunskap om vad kondition och konditionsträning innebär.

  • Öka sin kunskap och förståelse kring hälsa och hur hälsan påverkas av träning.

 

Kurslitteratur

 

Häfte tillhandahålles av idrottslärarna.

 

Arbetsprocess.

 

Vi kommer att jobba både praktiskt och teoretiskt. Under de praktiska lektionerna kommer ni att få prova på olika aktiviteter där fokus ligger på konditionsträning. Ni kommer även att få testa er kondition genom ett eller flera test. Resultaten från dessa test skall användas som underlag för planering och utvärdering av träning.

 

Under teorilektionerna kommer ni att få kunskaper om vad som menas med begreppen konditionsträning, kondition och hälsa. Hur kroppen påverkas av ansträngning samt hur ni själva kan planera er konditionsträning.

 

Teoriavsnittet innefattar även skriftliga uppgifter och prov, för att kontrollera att ni når målen för arbetsområdet.

 

 

 

 

 

Kunskapskrav i slutet av årskurs 9.

 

                      E

                    C

                      A

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan på ett till viss del fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade  och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan på ett  väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

 

 

Bedömning.

 

Bedömning av alla moment sker formativt under lektionerna men även i form av summativa praktiska och teoretiska tester/prov.