👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur kär får man bli

Skapad 2017-09-14 11:49 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola F
Katarin von Bredow i sin kärleksroman Hur kär får man bli tar upp det svåra valet mellan bästisen och kärleken. Vad är det allra viktigaste i en nära vänskapsrelation? Vad skiljer exempelvis en kompisrelation från relationen till en förälder eller ett syskon? Vad är det största sveket man kan göra mot en vän?

Uppgifter

  • Hur kär får man bli

Matriser

Bedömningsmatris

Svenska

>>
>>
>>
>>
ANSVAR & ENGAGEMANG
- aktivitet på lektionerna - eget ansvar (inlämningsuppgifter, läxor, prov, grupparbete, komma i tid osv.)
Deltar inte aktivt på lektionerna och visar inte ansvar för sitt eget lärande.
Deltar aktivt på lektionerna och tar visst ansvar för sitt eget lärande.
Deltar aktivt på lektionerna och tar ansvar för sitt eget lärande.
Deltar aktivt på lektionerna och tar ansvar för sitt eget och gruppens lärande.
LÄSA
Läser enkla texter och återger knapphändigt innehållet i den lästa texten. Visar inte på någon större reflektion kring den lästa texten.
Läser till åldern avpassad skönlitteratur, faktatexter och tidningstexter, och kan återge det lästa i stora drag så att andra förstår. Har egna tankar kring den text/film man läst/sett och visar att man har förstått innehållet genom att komma med egna reflektioner.
Gör jämförelser och finner samband mellan olika texter/filmer samt tolkar budskapet i texten/filmen.
Har bredd i sin läsning, gör jämförelser och relaterar det lästa till egna tankar och erfarenheter på ett resonerande och utvecklande sätt.
SKRIVA
Skriver olika typer av texter (t.ex. berättelser, noveller, krönika m.fl.) men uppvisar brister i t.ex. struktur och skrivregler vilket gör att texten blir svår att förstå.
Kan skriva olika typer av texter (t.ex. Berättelser, noveller, krönika m.fl.) med ett enkelt språk så att den som läser förstår vad texten vill säga. Kan använda skrivreglerna.
Behärskar olika typer av texter. Skriver nyanserat och varierat samt ger uttryck för tankar, känslor och åsikter i sina texter.
Har hög språklig säkerhet och flyt i sina texter.
TALA
Deltar inte i samtal och diskussioner eller deltar sällan.
Deltar i samtal och diskussioner där eleven framför sina egna åsikter.
Är aktiv i olika samtalssituationer och argumenterar för den egna åsikten. Lyssnar på andra och granskar sina egna och andras argument samt ställer frågor som hör till ämnet.
Uttrycker sig säkert, välformulerat och med tydligt sammanhang samt tar del av andras argument för att ha stöd för sin egen ståndpunkt.
TALA
Redovisar ett arbete genom att läsa stor del utantill.
Kan redovisa ett arbete med hjälp av stödord så att de som lyssnar förstår.
Anpassar sitt språk efter mottagare och situation vid redovisningar samt använder hjälpmedel (tex. oh, tavlan, power point osv.) för att göra redovisningen mer intressant och tydlig. Har åhörarkontakt.
Visar en stor säkerhet och trygghet i redovisningssituationen.
LYSSNA
Lyssnar inte när någon annan talar och/eller respekterar inte andras åsikter.
Lyssnar uppmärksamt när någon annan talar. Respekterar andras åsikter.
Lyssnar aktivt genom att tex. ställa frågor gällande ämnet.
Kan utifrån vad andra säger dra slutsatser och jämförelser i en diskussion samt kan dra egna paralleller till egna erfarenheter.