👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk7

Skapad 2017-09-14 12:06 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 6 – 9 Idrott och hälsa
Här beskriver du arbetsområdet

Innehåll

Behåll rubrikerna nedan för att alla elever oavsett lärare och ämne ska mötas av samma pedagogiska planering i alla ämnen. Fyll på med dina egna texter och ta bort mallens instruktioner.

Vad ska vi arbeta med?

Lek, spel, rörelse, dans, orientering, kondition, diskussioner, racketsport, stationsträning mm 

 

Hur ska vi arbeta?

- del - del - hel

- prova och omprova

- träna på teknik

- komplexa rörelser

- delta

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

genom att du visar att du: 

- kan röra dig med bra kroppskontroll när du tex springer, hoppar, klättrar och spelar spel

- håller takten och använder rätt rörelser i olika dansar

- kan simma 200 meter

- förstår vad som händer i kroppen när du tränar. Hur träningen kan påverka dina prestationer och hur du mår

- kan klara dig i naturen och säkert vet vart du är och kan hitta till en ny plats i skogen

- vet hur du kan träna utan att skada dig

- du kan samtala kring olika teman inom idrott och hälsa 

 

Här konkretiserar du hur eleverna ska visa sina kunskaper.

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Här skriver du tider för hemuppgifter, prov och inlämningar med mera. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 7-9

---->
---->
---->
Rörelsemönster
Lekar, spel, idrott
 • Idh  7-9
Eleven kan till viss del delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer
Eleven kan delta relativt väl i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer.
Eleven kan delta väl i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer.
Anpassat rörelsemönster
Lekar, spel, idrott -Ansvar -Samarbete
 • Idh
 • Idh
Eleven varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Tex. vad gäller Fair play, regler, gruppens sammansättning.
Eleven varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Tex. vad gäller Fair play, regler, gruppens sammansättning.
Eleven varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. Tex. vad gäller Fair play, regler, gruppens sammansättning.
Takt, rytm, rörelse
- Dans - Rörelse till musik
 • Idh  7-9
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven relativt väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang
Hälsa och Livsstil
- Ansvar - Ledarskap
 • Idh  7-9
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
- Kost - Motion - Hälsa
 • Idh  7-9
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
- Hälsa - Ergonomi - Förebygga skador
 • Idh  7-9
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Friluftsliv
- Friluftsliv
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Orientering
- Passa kartan - Kartans färger, tecken och uppbyggnad - Anpassa vägval
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Simning och livräddning
- Livräddning - Första hjälpen - Simning
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.