Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning

Skapad 2017-09-14 12:16 i Pysslingen Förskolor Hinden Pysslingen
Förskola
Förhållningssätt till vår miljö och natur.

Innehåll

Mål

Att alla barn:

Ska tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö samt förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.

Aktiviteter/detta gör vi för att nå målen

Återvinna förskolans återvinningsmaterial genom att ta tillvara på det material vi vill använda på förskolan till exempel skapande aktiviteter.

Återvinna övrigt återvinningsmaterial vid en lokal återvinningsstation.

Använda appen Gro Recycling som komplement till vårt fysiska arbete med återvinning.

Vi ska vara med i kommunens skräpa-upp-veckor.

Vi ser att målet är nått

När barnen självmant återvinner och skräpar upp.

Arbetet med återvinning finns dokumenterat för gruppen och i barnens lärloggar.

Resultatet av arbetet med återvinning analyseras och används för vidare planering.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: