👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1 läsår 2017/2018

Skapad 2017-09-14 14:32 i Kvarnsvedens skola Borlänge
Grundskola 1 Svenska
Du kommer få lära dig att läsa och skriva små och stora bokstäver samt läsa och skriva enklare texter. Vi kommer lyssna till högläsning.

Innehåll

Mål att arbeta mot:

Du ska utveckla din förmåga att:

-känna igen alla stora och små bokstäver,

-kunna koppla ljud till bokstav,

-läsa och förstå enkla ord,

-läsa och förstå enkla meningar,

-läsa och förstå enkla texter,

-forma stora och små bokstäver,

-skriva enkla ord och meningar med mellanrum mellan orden,

-skriva en enkel text,

-lyssna till och förstå olika slags berättelser/sagor,

-kunna berätta om en sak/händelse inför en grupp/klassen.

Hur arbetar vi för att nå målen:

Så här arbetar vi för att nå målen:

  • Vi tränar på att skriva bokstäverna; versaler och gemener. 
  • Vi tränar på att höra bokstavsljud i början, inuti och/ eller i slutet av ord. 
  • Vi tränar bokstavsljud, rimord och mycket mer med hjälp av Lycko. 
  • Vi tränar in ordbilder. 
  • Vi har tillgång till inspirerande böcker i klassrummet och i biblioteket.
  • Vi lyssnar till högläsning.
  • Vi skriver ord och meningar. 
  • Vi skriver gemensamma texter. 
  • Vi skriver enkla texter, t ex egna sagor och faktatexter.
  • Vi tränar vi på att tolka och förstå olika texter.

.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • skriva stora och små bokstäver,
 • skriva enkla ord och meningar,
 • läsa och förstå enkla texter,
 • lyssna till och förstå olika texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3