👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri & Symmetri

Skapad 2017-09-14 15:10 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 – 3 Matematik
Geometriska figurer har vi runt om oss hela tiden. Vi ska studera dessa lite närmre och lära oss olika namn och begrepp inom området geometri. Du kommer få bygga, rita och beskriva olika objekt. Du kommer också få jobba med symmetri och undersöka om saker är symmetriska eller inte.

Innehåll

Pedagogisk planering

 

Vad ska vi lära oss? (Kunskaper)

 • Namnen på tvådimensionella och tredimensionella figurer.

 • Beskriva olika geometriska objekt.
 • Vad symmetri är.
 • Undersöka olika objekt och se om de är symmetriska eller inte.
 • Du ska få resonera, beskriva och undersöka.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Du kommer få lära dig detta arbetsområde genom EPA (enskilt, par, alla).
 • Du kommer få jobba i grupp.
 • Du kommer få laborera, rita, räkna, skriva, diskutera och spela.

Bedömning

 • Vi kommer titta på ditt arbete som du genomför.

 • Vi observerar din delaktighet på lektionerna och hur du använder begreppen.
 • Vi kommer se om du kan beskriva olika två- och tredimensionella geometriska objekt.
 • Vi kommer se om du kan förklara vad symmetri är och förklara om ett objekt är symmetriskt eller inte.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3