Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi skriver oss till läsning

Skapad 2017-09-14 15:14 i Lorensberga F-3 Ludvika
Vårt arbete med ASL i årskurs 1.
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska få lära dig att läsa och skriva tillsammans med dina kompisar. Till vår hjälp har vi våra datorer med Vital och talande tangentbord. Det är roligt och spännande att se sina egna ord växa fram! Det blir viktigt och spännande att kunna läsa texterna, också!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss använda språket i tal och skrift.
VI ska lära oss samarbeta och hjälpa varandra att lära.
VI ska lära oss göra enkla textbearbetningar med hjälp av datorn.
Vi ska lära oss de olika bokstavsljuden och hur de sätts samman till ord.
Vi ska träna finmotoriken.

Hur ska vi lära oss detta?

VI arbetar mycket med att skriva egna texter. Du kommer att skriva tillsammans med din skrivarkompis och hela klassen. Vi använder datorer med tal och vår storbildsprojektor ibland. Varje vecka skriver du och skrivarkompisen texter om något som känns viktigt. Vi bearbetar texterna, markerar viktiga ord och ritar bilder till. Vi tränar att läsa texterna. Tillsammans i klassen skriver  vi också texter om sådant vi arbetar med just då; faktatexter eller kanske en berättelse. Vi hjälper varandra att förbättra texterna.
Vi tränar också finmotorik på många olika sätt; rita, pyssla, knyta, fläta, klippa, pärla osv. 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna skriva på datorn
- ordlistor efter en given begynnelsebokstav
- enkla meningar utifrån ett givet ämne
- enkla texter utifrån ett givet ämne
Du ska kunna använda punkt och stor bokstav.
Du ska kunna kombinera dina texter med bilder.
Du ska kunna läsa dina egna texter.

Hur du får visa vad du kan:

Du får läsa och visa upp dina texter och få respons.
Vi samlar dina texter i en mapp där vi kan se din utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  SvA   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  SvA   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: