Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV åk 8, Deckare

Skapad 2017-09-14 16:02 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Deckargenrer, hur en deckare byggs upp och hur man analyserar en deckare. Avslutas med att skriva en egen deckare.
Grundskola 8 Svenska
Vi kommer att analysera en tv-deckare, läsa deckaren "Prinsessan och mördaren" och prata om deckare som genre.

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål

Eleverna ska:

- kunna analysera hur en deckare är uppbyggd

- utnyttja kunskaperna om genren för att själv kunna skriva en deckare

- använda sig av ett korrekt svenskt språk

- få möjlighet att ge och få respons på sina texter

- träna på att skriva en bokrecension av en deckare

 

Undervisningen

 • Läsa olika sorters deckare
 • Diskutera "deckarord"
 • Analysera en deckare
 • Skriva en recension av en deckare
 • Lära sig hur man bygger upp en deckare på olika sätt
 • Skriva en egen deckare efter någon av våra modeller
 • Skriva en bokrecension av en deckare
 • Göra en enkel lästest för att se vilken nivå man ligger på

Bedömning

Se matrisen nedan!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
SV åk 8, Deckare

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Recension av Prinsessan och mördaren
Ej inlämnad ännu
Du kan skriva en recension med viss språklig variation och enkel textbindning. Din recension innehåller delarna "om författaren", "om innehållet" och "egna tankar och funderingar".
Du kan skriva en recension med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning. Din recension innehåller de "tre delarna" med tonvikten lagd på "egna tankar och funderingar".
Du kan skriva en recension med mycket god språklig variation och välutvecklad textbindning. Din recension består mest av välutvecklade "tankar och funderingar" där jämförelser görs med ditt eget liv och/eller med samhället i stort.
Egenskriven deckare, innehåll
Ej inlämnad ännu
Du kan skriva en deckare med viss språklig variation. Din deckare innhåller en del "deckarord", har en ett brott och en upplösning.
Du kan skriva en deckare med relativ god språklig variation. Du använder dig av ett "deckarspråk, har med ett brott, flera misstänkta och har planterat ut minst en ledtråd i texten. Upplösningen trolig och lite överraskande.
Du kan skriva en deckare med god språklig variation. Detta är en deckare som lätt skulle platsa i en ungdomstidning. Det finns många "deckaringrediener" som t ex ledtrådar som både kan hjälpa och stjälpa läsaren att lösa fallet. Du har med en misstänkt som är oskyldig, du har med en repetition i texten där alla misstänkta nämns och varför de är misstänkta. Det går en röd tråd igenom hela berättelsen och upplösningen är överraskande och lite finurlig.
Form
Egenskriven deckare, form
Ej inlämnad ännu
Din berättande text har en viss språklig variation, enkel textbindning och en i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Din berättande text har en relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Din berättande text har en mycket god språklig variation, välutvecklad textbind­ning och väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Sammanfattning av TV-deckaren
Ej inlämnat ännu
Sammanställniningen innehåller enkla beskrivningar och förklaringar. Enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur.
Sammanställningen innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar. Utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur.
Sammanställningen innehåller välutvecklade, nyanserade beskrivningar och förklaringar. Välutvecklade ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur.
Gjort läsläxa och besvarat frågorna
Har ej gjort alla läxorna och därför kan ej bedömning ges här
Du har läst och besvarat frågorna med enkla men tydliga svar.
Du har läst och besvarat frågorna på ett utförligt och bra sätt.
Du har läst och besvarat frågorna på ett välutvecklat sätt. Jag kan använda dina svar som ett "facit" till övriga elever!!!
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: