👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rutförstoring

Skapad 2017-09-14 16:18 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Bild
Du ska få teckna av och förstora en tidningsbild med hjälp av rutnät. Detta är en traditionell och välkänd bildteknik.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och repetition av teknik, verktyg och material och sedan arbeta individuellt på lektionerna. I slutet av varje lektion görs en skriftlig reflektion i loggboken.

 

Tillvägagångssätt för att göra en rutförstoring  

 

Hitta en tidningsbild som du gillar. Klipp ut bilden och klistra den på ett skisspapper i A4-format. Rita ett rutnät över hela den bild du har valt, där varje ruta är 1x1 cm. Skriv sedan ut bokstäver längs den lodräta kanten (en för varje ruta) och siffror längs den vågräta (en för varje ruta).

När detta är klart tar du fram ett ritpapper i A3-format. Nu ska du rita ett  rutnät över detta papper. Dessa rutor ska vara mellan 2x2 cm och 4x4 cm, beroende på hur stor din originalbild är.

När detta är klart skissar du av tidningsbilden med blyerts, ruta för ruta. Gör en förändring i bilden som på något sätt ändrar uttrycket. Du kan exempelvis byta ut en färg, ta bort eller lägga till en detalj, eller annat.  Sudda ut rutmönstret innan du färglägger. Välj det material som du tycker passar din bild (färgpennor, torrpastellkritor, akvarellfärg, akrylfärg och blyerts är några exempel). Du har nu gjort en förstoring av originalbilden och satt en egen prägel på den.

 

I slutet av varje lektion skriver du ner dina reflektioner kring ditt arbete och bildens uttryck/budskap.

 

Tid att jobba med denna uppgift är ca nio lektioner.

 

 

I matrisen kan du se vad som kommer att bedömas.

 

Nedan finns några filmer med tips som kan vara till hjälp under arbetets gång. Titta gärna på dem.

 

Lycka till!

Maria

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Rutförstoring

Rubrik 1

Bedömningsmatris för arbetet med rutförstoring
E
C
A
Material och teknik
Du har använt teknikerna, verktygen och materialen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har använt teknikerna, verktygen och materialen på ett varierat och bra sätt.
Du har använt teknikerna, verktygen och materialen på ett varierat, mycket bra och påhittiga sätt.
Färg, form och komposition
Du har använt och kombinerat färg, form och komposition på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har använt och kombinerat färg, form och komposition på ett bra sätt.
Du har använt och kombinerat färg, form och komposition på ett mycket bra sätt.
Genomarbetat
Ditt arbete är lite genomarbetat.
Ditt arbete är ganska genomarbetat.
Ditt arbete är noggrant genomarbetat.
Pröva och ompröva
Du har prövat teknikerna, verktygen och materialen.
Du har prövat och omprövat teknikerna, verktygen och materialen.
Du har prövat och omprövat teknikerna, verktygen och materialen med en tydlig plan.
Idéutveckling
Du har hjälpt till att utveckla egna idéer.
Du har utvecklat egna idéer med lite hjälp.
Du har utvecklat egna idéer självständigt.
Drivkraft
Du har fått arbetet att gå framåt genom att ha hjälpt till att ge förslag och välja arbetssätt.
Du har fått arbetet att gå framåt genom att ge förslag och välja arbetssätt som har ändrats lite.
Du har fått arbetet att gå framåt självständigt.
Utvärdering
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsprocess och du kan se enkla samband mellan arbetets uttryck, innehåll, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsprocess och du kan se ganska komplexa samband mellan ett arbetes uttryck, innehåll, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsprocess och du kan se komplexa samband mellan ett arbetes uttryck, innehåll, funktion och kvalitet.
Bildanalys
Du kan ge enkla och lite underbyggda resonemang om bilder och du kan på ett enkelt sätt beskriva bilders och verks uttryck, innehåll och funktion.
Du kan ge ganska utvecklade och bra underbyggda resonemang om bilder och du kan på ett utvecklat sätt beskriva bilders och verks uttryck, innehåll och funktion.
Du kan ge välutvecklade och väl underbyggda resonemang om bilder och du kan på ett välutvecklat sätt beskriva bilders och verks uttryck, innehåll och funktion.