Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2017-09-14 19:58 i Ätranskolan Falkenberg
Vi jobbar med skrivning och läsning. Vi Vi tränar även handstil främst med gemener ( små bokstäver)
Grundsärskola F – 9 Svenska som andraspråk
Vi kommer att fokusera på skrivning och läsning det här läsåret. Vi kommer att träna stavning, skiljetecken, handstil med främst gemener (små bokstäver). Vi läser olika sorters texter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få utveckla din förmåga att:

skriva enligt de regler som finns 

uttrycka dig i tal och skrift så att andra kan förstå

läsa enkla texter med flyt

arbeta med läsförståelse och koppla läsupplevelse till egna erfarenheter

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma:

hur du skriver och hur väl du använder de skrivregler som finns

hur du kan stava och förklara ord

hur du läser olika texter

om du förstår det du läser och kan "leva dig in" i de olika texternas innehåll

Bedömningen gör jag när du skriver, läser och samtalar om det vi gör i skolan. 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

skriva för hand

träna att stava  och använda skiljetecken

bli säker på att kunna skriva med gemener

läsa olika sorters texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sva
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sva
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sva  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sva  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sva  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sva  1-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sva  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sva  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor och bidrar till att använda språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  Sva  E 6
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
  Sva  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sva  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sva  E 6
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: