👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rättssystemet i Sverige

Skapad 2017-09-14 20:14 i Skiljeboskolan Västerås Stad
I detta arbetsområde ska vi lära oss om det svenska rättssystemet.
Grundskola 9 Samhällskunskap
I detta arbetsområde ska vi fördjupa oss kring hur det svenska rättssystemet fungerar.

Innehåll

Följande kunskaper ska du visa:

 • kunskaper kring hur det svenska rättssystemet är uppbyggt och fungerar
 • att du förstår och kan använda ord och begrepp som hör till arbetsområdet
 • att du kan uttrycka åsikter och resonera kring olika frågor som rör brott och straff
 • att du kan söka information och använda olika källor när du gör fördjupningen - Kända brott

Så här ska vi jobba:

 • Vi tittar på korta filmer och diskuterar dessa
 • Jessica har genomgång
 • Vi gör diskussionsövningar i smågrupper
 • Vi tränar begrepp genom olika lekar
 • Egen forskning

Så här ska du visa dina kunskaper:

 • Delaktighet i alla övningar såklart!
 • Genom ett skriftligt prov (som görs utifrån Jessicas genomgång)
 • Ord- och begreppstest i Socrative (se ordlista)
 • Inlämning av fördjupningen - Kända brott

Fördjupning - Kända brott

I denna fördjupning ska du forska kring något av historiens mest kända brott. Vilket brott bestämmer du givetvis själv. Hur du gör din fördjupning är upp till dig. Du kan göra en film, ett bildspel, en plansch, en podcast, ett drama eller något helt annat.

Du kan arbeta enskilt, i par eller i grupp. Max 4 personer får det vara i gruppen.

Oavsett hur du gör är källor ett MÅSTE! Gör avancerad sökning på nätet om du ska ha bilder.

Hjälpfrågor till fördjupningen som du kan använda om du vill:

 1. Vilket är brottet? Vad hände? 
 2. När och var hände det?
 3. Varför skedde brottet? 
 4. Vilka var inblandade? 
 5. Vad vet man om gärningsmän och offer?
 6. Vad skedde efter brottet? Utredning? Rättegång? Dom?
 7. Hur reagerade media på brottet?
 8. Hur påverkades omgivningen/samhället av brottet?
 9. Varför valde du att skriva om just detta brott?

Strävar du efter att visa dina kunskaper på en högre nivå?
Då ska det även finnas med en intervju eller en undersökning av något slag som du på ett tydligt sätt kopplar till din fördjupning.
Ex. Du skriver om terrorattacken mot World Trade Center i New York, 2001. Då kan du exempelvis intervjua ett antal personer och fråga dem om de minns vad de gjorde denna dag och på vilket sätt händelsen påverkade dem. Resonera kring de svar du får. Fanns det likheter mellan svaren? Fanns det tydliga skillnader? Kan du dra någon slutsats? 
Du ska också ha någon form av redovisning för klassen, så dina klasskompisar kan ta del av dina kunskaper och lära sig ytterligare. Har du exempelvis gjort en film, kan de vara så enkelt att du visar filmen för klassen.

Inlämning av fördjupning - Kända brott:  Fredag 20/10 (gäller alla klasser)

Redovisningstillfällen för dig som tänker redovisa:
9A: Måndag 23/10
9B: Måndag 23/10
9C: Onsdag 25/10
9D: Tisdag 24/10

Socrativeprov + skriftligt prov:

9A: Tisdag 17/10
9B: Torsdag 19/10
9C: Fredag 20/10
9D: Fredag 20/10

Lycka till! 

Uppgifter

 • Prov - Brottssystemet i Sverige + Socrative (ord & begrepp)

 • Fördjupning - Kända brott

 • Prov - Brottssystemet i Sverige + Socrative (ord & begrepp)

 • Fördjupning - Kända brott

 • Prov - Brottssystemet i Sverige + Socrative (ord & begrepp)

 • Fördjupning - Kända brott

 • Fördjupning - Kända brott

 • Prov - Brottssystemet i Sverige + Socrative (ord & begrepp)

Matriser

Sh
Rättssystemet i Sverige

F
E
C
A
Rättssystemet i Sverige
Hur väl du känner till hur våra rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
 • Sh  7-9
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
Du har ännu inte visat kunskaper på E-nivå.
Du kan ge exempel och ge vissa fakta om det svenska rättsväsendet, hur det svenska rättssystemet fungerar, domstolar, kriminalvård, olika brott, kriminella gäng, organiserad brottslighet och brottsoffer. Du kan också på ett enkelt sätt förklara vägen från brott till straff.
Du kan förklara och beskriva det svenska rättsväsendet, hur det svenska rättssystemet fungerar, domstolar, kriminalvård, olika brott, kriminella gäng, organiserad brottslighet och brottsoffer. Du kan också på ett utvecklat sätt förklara vägen från brott till straff.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara och beskriva det svenska rättsväsendet, hur det svenska rättssystemet fungerar, domstolar, kriminalvård, olika brott, kriminella gäng, organiserad brottslighet och brottsoffer. Du kan också på ett välutvecklat sätt förklara vägen från brott till straff. Du visar goda kunskaper kring hur allt hänger ihop.
Ord och begrepp
Hur väl du förstår och kan använda begrepp som hör till arbetsområdet. Ex. domstol, rättegång, kriminalvård, häleri, vittne, jurist m.m.
 • Sh  E 9
Du har ännu inte visat kunskaper på E-nivå.
Du har grundläggande kunskaper gällande ord och begrepp och kan till viss del använda orden på ett naturligt sätt i tal och skrift.
Du har goda kunskaper gällande ord och begrepp och kan använda orden på ett naturligt sätt i tal och skrift.
Du har mycket goda kunskaper gällande ord och begrepp och kan använda orden på ett säkert och naturligt sätt i tal och skrift.
Övningar och diskussioner
Hur väl du visar dina kunskaper muntligt i övningar och diskussioner.
 • Sh
 • Sh  E 9
Du har ännu inte visat kunskaper på E-nivå.
Du är delaktig i övningar och diskussioner. Du kommer med enstaka ståndpunkter.
Du är delaktig i övningar och diskussioner. Du kommer med flera ståndpunkter. Dessutom resonerar du och förklarar varför du tänker som du gör.
Du är drivande i övningar och diskussioner. Du kommer med många ståndpunkter. Dessutom resonerar du och förklarar varför du tänker som du gör. Du resonerar i flera led.
Fördjupning - Kända brott
Hur väl du har genomfört och arbetat med din fördjupning om kända brott.
 • Sh
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
Du har ännu inte visat kunskaper på E-nivå.
Du har gjort fördjupningen. Källor finns med. Du har fått en del hjälp under arbetets gång.
Du har gjort fördjupningen och arbetat till stor del självständigt. Tydliga källor finns med. En intervju eller undersökning är gjord och förstärker innehållet i ditt arbete. Du har förmedlat vidare dina kunskaper till klassen genom en redovisning.
Du har gjort fördjupningen och arbetat självständigt. Tydliga källor finns med. En intervju eller undersökning är gjord och förstärker innehållet i ditt arbete på ett genomtänkt sätt med ett tydligt resonemang och en slutsats. Du har förmedlat vidare dina kunskaper till klassen genom en väl genomförd redovisning.