👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla Aktuellt skola

Skapad 2017-09-14 20:15 i Trönö skola Söderhamn
I SO ser vi på Lilla Aktuellt och diskuterar samhället och omvärlden. Vi lär oss att stå för vår åsikt samt skriva om nyheter.
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3)
I SO ser vi på Lilla Aktuellt och diskuterar samhället och omvärlden. Vad är det egentligen som händer i världen? Varför? Vi tränar på att stå för sin egen åsikt samt respektera andras. Start v.45

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Konkreta mål för eleven

Du ska kunna samtala och diskutera om aktuella nyheter och uttrycka din åsikt.

Du tränar omvärldsuppfattning.

Du tränar också på att respektera andras åsikter.

Centralt innehåll

Undervisning

En gång i veckan ser vi på Lilla Aktuellt skola. Därefter samtalar vi om vad vi hört och samtidigt fått en inblick om vårt samhälle och vår omvärld.

Bedömning - Så här visar eleven vad den har lärt sig:

 • Att vara aktiv och följa programmet.
 • Delta i samtal och argumentera, samt stå för din åsikt på ett enkelt sätt.
 • Kunna föra enkla anteckningar under programmets gång.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3