Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus!

Skapad 2017-09-15 08:23 i Kilbergets förskola Bollnäs
Vi upplever ljus tillsammans med barnen.
Förskola
Vi har läst "Pelles ficklampa" av Jan Lööf. Det är en spännande bok, tycker barnen, och det har gett ett intresse för ljus, skuggor och ficklampor!

Innehåll

Nuläge

Vi har gjort i ordning ett NTA- rum som vi döpt till Dadda och Bibbis rum! Där kan vi experimentera med allt möjligt. Eftersom boken väckt intresset för ljus och skuggor så tänkte vi presentera olika upplevelser för barnen i rummet, som har med ljus att göra. 

Mål

Vi ska presentera ljus för barnen

de ska få uttrycka sina tankar och funderingar samt reflektera om ljus

de ska få prova lysa med ficklampan

Syfte

Syftet är att göra barnen medvetna om ljus, skuggor och att vissa saker kan reflektera ljus och att ljus kan brytas i olika färger.

Genomförande

Vi använder oss av NTA lådan " ljus".

Vi uppmärksammar vilket väder det är när vi har samling, om solen lyser eller inte. 

Vi vill visa barnen hur bra reflexvästarna är när det är mörkt, genom att vara i ett mörkt rum och lysa med en lampa.

Vi fortsätter läsa "Pelles ficklampa" medan temat pågår.

Temat får fortsätta så länge intresset finns!

Dokumentation under lärprocessen

Bilder

Instagram

Lärloggar på Unikum

Ansvar

Personalen på avdelningen ansvarar för dokumentationen.

Uppföljning

Uppföljning löpande på vår planering

Utvärdering görs på unikum efter temats avslut, genom blogg.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: