Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5A Kap 2 Geometri

Skapad 2017-09-15 08:36 i Aspen Montessori Grundskolor
Matteborgen 5A kap.1.
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar vidare med geometri, area, omkrets och deras enheter.

Innehåll

Mål för eleven

När du är klar med detta kapitel ska du kunna:

 • räkna ut en rektangels area
 • använda enheterna cm2 och m2 för area.
 • använda enheterna meter, kilometer och mil.
 • förstå och använda skala.

Undervisning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och gruppdiskussioner. Vi kommer varva detta med färdighetsträning och problemlösningsuppgifter. Du kommer att få arbeta individuellt, i par och tillsammans med hela klassen.

 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

* redogöra för dina tankar muntligt och skriftligt

* se rimligheten i dina svar

* kunna räkna en rektangels area.

* använda enheterna meter, kilometer och mil.

* kunna göra förstoringar och förminskningar samt omvandla enheterna från cm till dm till m och km.

 

Detta kommer bedömas kontinuerligt i form av samtal, diagnoser och prov under terminen. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: