Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Boy in the Striped Pyjamas och Number the Stars

Skapad 2017-09-15 08:37 i Österslättsskolan Karlshamn
Vi arbetar med texter och ordinlärning, bl.a till kapitlet War and Peace i boken Good Stuff D, men också andra texter på ämnet. Eleverna läser också boken "The Boy in the Striped Pyjamas". Boken delas upp i delar och eleverna har läsning som hemuppgift. Eleverna deltar aktivt i diskussioner, efter varje del av boken. Efter bokläsningen tittar vi på filmen, med samma namn. Vi avslutar området med en skrivuppgift.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi läser böckerna The Boy in the Striped Pyjamas och Number the Stars.

Innehåll

Syfte

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Centralt innehåll

 • Skönlitteratur och annan fiktion (---).
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstå när språket inte räcker till, t.ex omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Konkretisering

 • Läsa boken The Boy in the Striped Pyjamas eller Number the Stars och arbeta med frågor till.
 • Arbeta med språkliga strategier, för att göra sig förstådd. T. ex förklara ett ord som man inte kan, genom att använda andra ord.
 • Diskutera frågor, som har med området att göra.
 • Arbeta med en skrivuppgift, som avslutning på området.

Undervisning/arbetssätt

 • Vi läser texter, arbetar med ordinlärning och uppgifter till texterna.
 • Vi diskuterar i smågrupper.
 • Eleverna ska läsa ett visst antal sidor i boken varje vecka, enligt planeringen.
 • Eleverna skriver avslutningsvis en uppsats utifrån en fråga kopplat till boken.

Bedömning

 • Elevens förståelse  av boken, den skriftliga förmågan samt muntlig förmåga, vid deltagande i diskussioner bedöms i en matris.

Matriser

En
Reading and understanding + discussions.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Muntlig interaktion (kommunikation)
Du deltar inte i aktivt i diskussioner. Du har svårt att uttrycka dig muntligt och hittar inte ord.
Du deltar i diskussioner och uttrycker dig kortfattat och kan göra enkla jämförelser.
Du deltar aktivt i diskussioner och uttrycker dig utförligt. Du gör utvecklade jämförelser, utifrån egna kunskaper och erfarenheter.
Du diskuterar utförligt och nyanserat. Du gör välutvecklade jämförelser, utifrån egna erfarenheter och kunskaper.
Läsförståelse
Du har svårt att förstå innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer. r
Du kan förstå såväl helhet som detaljer.
Läsförståelse - återge och kommentera (frågor till boken + skriftlig uppgift)
Du kan inte redogöra för, diskutera eller kommentera det du läst eftersom du inte förstått det tillräckligt väl.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Disposition och sammanhang
Du kan ännu inte formulera dig, så att sammanhanget framgår.
Du försöker hålla en "röd tråd", men det finns en del brister i sammanhang.
Du skriver relativt sammanhängande och lyckas ganska bra med att hålla en "röd tråd".
Texten hålls ihop med en tydlig "röd tråd".
Innehåll och flyt
Du kan skriva en kort och enkel text utifrån givna instruktioner. Du skriver enstaka fraser som ej knyts ihop. Du förmedlar ett innehåll som är mycket magert.
Du kan skriva en enkel text med sammanhang om vardagshändelser, med vardagliga ord och fraser. Innehållet är ganska kortfattat. Du försöker uttrycka en del egna åsikter, men de är inte utvecklade.
Du kan skriva en text om ett specifikt ämne och tar även med detaljer. Innehållet är informativt och delvis intresseväckande. Du förklarar och/eller ger en del exempel.
Du kan skriva en text som tar upp flera aspekter om ett givet ämne. Texten är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver, förklarar, diskuterar och/eller jämför.
Ordförråd och skriftlig korrekthet
Du använder ett enkelt, begränsat ordförråd. Du skriver svenska ord, när du inte hittar de engelska. Du gör dig inte alltid förstådd.
Du väljer ord som resulterar i att du gör dig förstådd. Du använder ett relativt enkelt ordförråd.
Du väljer ord som gör att texten är lätt att läsa och förstå. Du har ett mer varierat ordförråd.
Du använder ett varierat ordval, som visar på ett stort ordförråd och förmåga att kommunicera på målspråket.
Grammatik
Du använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder en enkel grammatik. Du gör vissa fel som kan störa förståelsen.
Du nyttjar grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik, anpassad för årskursen. Du gör få eller inga fel.
Stavning
Du gör stavfel på enkla och redan bekanta ord. Detta kan påverka förståelsen av texten.
Du gör stavfel som delvis kan påverka förståelsen av texten.
Du gör få stavfel, som inte stör förståelsen.
Du stavar i stort sett korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: