Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instuderingsuppgift Klimat

Skapad 2017-09-15 08:52 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola F – 9
En del av geografikursen för Åk 7

Innehåll

Instuderingsfrågor klimatförändringar årskurs 7

 

Följande sidor ska läsas: s.54-57, 74-77, 78-79, 87-89

 

Vad ni ska lära er:

Klimatförändringar:

·         Ge olika förklaringar till varför klimatet är som det är.

·         Vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

·         Hur vi kan förbygga klimatförändringar i framtiden.

 

Viktiga begrepp:

 

CO²/Koldioxid                    Global uppvärmning           Fossila bränslen                   Istider

Naturlig växthuseffekt        Förstärkt/påverkad växthuseffekt             Medeltemperatur     

           

Instuderingsfrågor:

a)      Vad påverkar klimatet naturligt?

b)      Hur har människan påverkat klimatet?

c)      Istider. Hur många istider känner forskarna till? Vad innebär istid?

d)      Vad finns för fördelar med ökat varmt klimat i Sverige?

e)      Vad finns det för nackdelar med ett ökat varmt klimat i Sverige?

f)       Förklara sambandet mellan koldioxidhalten i atomsfären och global medeltemperatur.

g)      Varför kommer priserna på livsmedel att öka i framtiden?

h)      Vad borde världens nationer göra för att förbättra klimatet; i Sverige och i världen?

i)        Använd analysmodellen med klimatförändringar som problem

 

Se nedan för bedömningsmall

Följande kunskapskrav kommer att bedömas under seminariet:

 

E

C

A

Ha kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Använda geografiska begrepp

 

 

 

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Resonera kring klimatförändringars konsekvenser

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: