Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk åk 7-9 När hundarna kommer, Stordammen

Skapad 2017-09-15 09:02 i Stordammens skola Uppsala
Vi läser och bearbetar Monika Zaks bok Tredje kärleken (uppföljaren till Alex Dogboy).
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Läraren läser först högt för klassen men sedan läser eleverna själva. Vi diskuterar och reflekterar kring bokens innehåll, tillsammans och enskilt.Perioden avslutas med en bokrecension.

Innehåll

Kunskaper som kommer att bedömas

Hur väl eleven sammanfattar texters innehåll.

Hur väl eleven resonerar kring budskap i olika texter.

Språklig säkerhet vad gäller variation (ordval/meningslängd) och skriftliga normer. 

Hur väl eleven deltar i diskussioner/samtal kring den lästa texten. 

Så här visar du dina kunskaper

Genom diskussioner i klassrummet. Genom att svara på läsförståelsefrågor i skrivhäftet. Genom skrivandet av en bokrecension. 

Undervisning och arbetsformer

Läraren läser först högt för klassen ur romanen "När hundarna kommer". Sedan läser eleverna själva . Vi diskuterar och reflekterar, tillsammans och enskilt, bokens innehåll. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse
  SvA  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  SvA  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  A 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
  SvA  A 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutveck­lade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  SvA  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: