👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv/SvA

Skapad 2017-09-15 09:44 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 4
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Innehåll/ Bedömningsunderlag

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga... 

- att läsa och första olika texter,

- att kunna skriva olika sorters texter,

- att bli bättre på stavning , få ett större ordförråd och även lära dig nya ord och begrepp,

- att använda din muntliga förmåga,

- att lära dig tolka och värdera olika texters innehåll,

- att kombinera text och bild för att göra dina texter mer levande.

 

Så här ska vi arbeta.

Vi kommer att arbeta med olika lässtrategier.

Skriva olika typer av text tex återberättande och instruerande.

Källkritik - använda och värdera olika källor.

Ordklasser

Arbeta med ordkunskap och begrepp.

Träna på att hålla muntliga redovisningar.

Kombinera bild och text.