Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pärlans målsättning 17/18

Skapad 2017-09-15 10:07 i Sesterviksvägens förskola Orust kommun
Förskola
Vi har valt att arbeta med "nuet" som tema, som metod har vi en hund vid namn Sassa

Innehåll

 

Pärlans målsättning 17/18

 

 

 

Förutsättningar

 

 

 

Vi är en yngrebarnsavdelning med barn i ålder 1-3 år. Barnens utveckling är väldigt spridd, både mentalt och motoriskt, all från ettåringen som inte lärt sig gå till treåringen som älskar att göra hinderbanor. Vi har barn som inte kan prata och barn som börjat få intresse för bokstäver och andra symboler samt dess kommunikativ förmåga. Vår utmaning i detta är att hitta arbetssätt som stimulerar och utvecklar alla barn.

 

 

 

Givetvis styr barnens intressen oss i vårt arbete. Vi anser att det är av stor vikt att vi ser alla barn, deras behov och vad som lockar dem till lek och lärande. Glädjen i leken befrämjar lärandet.

 

 

 

Våra strävansmål, vart ska vi?

 

 

 

Normer och värden:

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö”

 

Målet når vi genom att:

 

 • Vara goda förebilder

 • Vara närvarande och hjälper dem att förmedla

 • Stötta barnen i de situationer de befinner sig i

 • Visar tydligt hur vi hanterar och förvarar material

  Utveckling pågår när:

 • Barnen lyssnar på andras talan

 • Barnen visar hänsyn till andra

 • Barnen visar respekt mot miljön, tex sina och andras saker, inte kasta skräp osv.

 • Barnen visar empati mot andra

   

  Utveckling och lärande:

  ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och lust samt förmåga att leka och lära”

  Målet når vi genom att:

 • Vi peppar och ger positiv feedback för att öka självkänsla

 • Vi har ett glädjefyllt förhållningssätt

 • Vi har meningsfyllda aktiviteter

 • Vi har lärande i vardagsaktiviteter

 • Vi är förebilder med ett nyfiket och öppet förhållningssätt

  Utveckling pågår när:

 

 • Barnen visar nyfikenhet

 • Visar tilltro till sin egen förmåga

   

  Barns inflytande

  ”Arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle”

  Målet når vi genom:

 • Vi visar tydligt att alla har skyldigheter (exempelvis att delta i städning)

 • Vi ser till att alla kommer till tals och får uttrycka sina önskemål

  Utveckling pågår när:

 • Barnen visar på att de förstår att alla är lika värda, inklusive sig själv.

   

  Material och miljö

   

  Vår pedagogiska miljö är ständigt förändring. Vi ändrar möblemang och material efter barns intressen för att locka dem att utforska, leka och lära.

  Den estetiska miljön ändrar vi också med ljus och ljud. Med musik kan vi både locka till lugn, dans, sång, språklig utvecklig, munmotorik osv.

   

  Arbetssätt och genomförande

   

  Vi kommer att arbeta efter det gemensamma paraplyet ”(OM)VÄRLDEN”, som tema på Pärlan har vi valt att arbeta med ”Nuet”.

  Temat har vi valt efter att vi observerat och reflekterat i vår barngrupp.

 

 • Vi fångar deras intressen, vad är barnen intresserade av nu?

 • Vi lever i nuet och vill på så sätt motverka stress

 • Vi följer årstider och traditioner

  Vi synliggör vart vi befinner oss i nuet med en röd tråd som vi satt upp och där vi planerar att dokumentera med bild och text.

   

  Då vi märkt att barnen har ett stort intresse för djur kommer vi att ha en frontfigur (metod). Detta är en hund (gosedjur) som hjälper oss att utforska omvärlden.

   

  En stor del i vårt arbete med ”nuet” är att följa barnens intressen vilket gör att vi måste veta vilka dessa är. Vi kommer därav att fortsätta, och även utöka våra observationsstillfällen samt reflektera över dessa enskilt och tillsammans i arbetslaget.

  När barnen känner meningsskapande och att de har roligt så tar de in lärandet bättre. Denna princip kommer vi att fortsätta arbeta efter.

   

  För att stimulera alla barns utvecklingsbehov planerar vi att ha gruppaktiviteter.

   

  Vi strävar efter goda möten med vårdnadshavare och arbetar efter ett gott samarbete.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: