Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjällen och Alperna

Skapad 2017-09-15 10:19 i Tunets skola Borlänge
Vi tittar närmare på de svenska fjällen och Alperna.
Grundskola 5 Biologi Svenska
Vi kommer att arbeta med "Europas sista vildmark - Fjällen och alperna"

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Efter arbetsområdet skall du kunna:

 • ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva.
 • vad som menas med växtzoner.
 • förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur.
 • berätta och ge exempel på skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med "Europas sista vildmark - Fjällen" som utgår från Koll på NO 5. Där kommer ni att få läsa texter, skriva texter, titta på filmer och samtala om hur det är i fjällen och alperna. Vi kommer att jämföra de svenska fjällen med Alperna.

 

Bedömning

 

Jag kommer att bedöma dig i följande moment:

 • ditt arbete med olika arbetsuppgifter.
 • ditt deltagande i samtal.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bi
Europas sista vildmark

På väg mot målet
Säker
Mycket säker
Näringskedja
Jag kan ge ex på en näringskedjan.
Artkunskap
Jag kan ge exempel på djur och växter som lever och finns i fjällen respektive i Alperna.
Växters och djurs anpassning
Jag kan ge exempel på anpassning som djur och växter använder sig av i fjällen.
Växters och djurs anpassning
Jag kan ge exempel på anpassning som djur och växter använder sig av i Alperna.
Växtzon
Jag kan beskriva olika växtzoner på fjället.
Människans påverkan
Jag kan ge minst ett exempel på hur människan påverkar fjällens natur och jag kan resonerar enkelt om konsekvenserna.
Skillnad mellan fjällen och Alperna
Jag kan ge exempel på en skillnad och kan berätta varför det är skillnad på ett enkelt sätt.
Nationalpark och naturreservat
Jag vet varför det finns nationalparker och naturreservat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: