Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 9

Skapad 2017-09-15 10:28 i Maserskolan Borlänge
Grundskola F
Allmän information om vårt arbetssätt

Innehåll

Pedagogisk planering: Matematik, År 9.

                                       Kap 1 och 2

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna få möjligheter att utveckla sin förmåga att:

  • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
  • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
  • Välja och använda och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
  • Föra och följa matematiska resonemang.
  • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Centralt innehåll

  • Taluppfattning och tals användning.
  • Algebra.
  •  

 

Kurslitteratur

Matematikboken Z

 

Arbetsprocess

Läraren kommer att ha föreläsningar och genomgångar av alla moment.

Eleverna arbetar sedan med uppgifter i matematikboken enskilt och i grupp.

Läraren hjälper och assisterar eleverna under arbetet.

Eleverna testar sig själva med diagnoser.

Eleverna fördjupar sig eller tränar mer i de olika momenten.

Eleverna avslutar arbetsperioden med ett skriftligt prov.

 

Kunskapskrav

Förmåga

Betyg E

Betyg C

Betyg A

Begrepp

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.

Metod/strategi

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.

Resonemang

Eleven kan föra enkla matematiska resonemang.

Eleven kan föra utvecklade matematiska resonemang.

Eleven kan föra välutvecklade matematiska resonemang.

Kommunikation

Eleven kan samtala om matematik på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan samtala om matematik på ett ändamålsenligt sätt.

Eleven kan samtala om matematik på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Problemlösning

Eleven kan lösa matematiska problem på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan lösa matematiska problem på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan lösa matematiska problem på ett väl fungerande sätt.

 

 

Bedömning

Bedömning sker formativt under lektioner och med skriftliga diagnoser och sumativa skriftliga prov.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: