Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bok-filmanalys av "Pojken i randig pyjamas"

Skapad 2017-09-15 10:32 i Apelskolan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Svenska
Film- bokanalys av "Poken i randig pyjams".

Innehåll

Film- bokanalys av “Pojken i randig pyjamas”

 

Skriv en analys där du jämför boken med filmen. Den ska skrivas i löpande text, valfritt textsnitt, storlek 12 och 1,5 i radavstånd.

Du skriver en kort inledning ( några meningar) innan du skriver din text med utgång från frågorna här nedanför.

 

  • Jämför boken med filmen, vad är lika och vad skiljer?

  • Vem driver handlingen framåt?

  • På vilket sätt används färger för att skapa olika sinnesstämningar, känslor i filmen? Hur skapas samma stämning/känsla i boken?

  • Var är vändpunkten i filmen?

  • Vilka starka scener tycker du finns i boken respektive i filmen?

 

Avsluta din text med att skriva en kort utvärdering och ge ditt personlig omdöme om bok och film.Kunskapskrav E:

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

 

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Kunskapskrav C

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.Kunskapskrav A

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: