👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digital kompetens- Västerbo fasta

Skapad 2017-09-15 11:14 i Västerbo Dibber Sverige AB
Förskola
Vi vill ge barnen kunskap om digitalisering, hur det påverkar oss individer och samhället, samt till att använda och förstå digital teknik

Innehåll

Bakgrund

Förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle, den nya Läroplanen förtydligar detta med digital kompetens i förskolan 

Syfte 

Syftet är att på barnens nivå ge dem möjligheter att möta och förhålla sig till den moderna digitala teknik som de omges av. Syftet är att öka barnens kommunikation- och samarbetsförmåga, logiskt/kritiskt tänkande samt främja barnens matematiska kunnande 

Mål

Målet är utefter barnens förmåga och ålder:

 • Förstå digitalisering, hur det påverkar oss individer och samhälle
 • Använda och förstå digital teknik 
 • Förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ett ansvarsfullt sätt
 • Lösa problem och omsätta idéer i handlandet på ett kreativt sätt med användning av digital teknik 
 • Ta hänsyn till forskning

Metod- Genomförande 

Vi kommer använda oss av en Bee Bot robot- en introduktionsrobot för de yngsta barnen. Bee- botten programmeras genom de fysiska knapparna på ryggen. Vi använder våra lärplattor i verksamheten tillsammans med barnen- de får själva dokumentera det som upptar deras intresse och nyfikenhet. Vi laddar ner appar som främjar det digitala tänkandet

Dokumentation/ Utvärdering

Vi dokumenterar genom lärplattan, fotografier och filmning. Vi filmar barnens process i att använda bee botten. Dokumentation inne i förskolan 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016