Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrstacken

Skapad 2017-09-15 12:06 i Knyttebo Dibber Sverige AB
Förskola
Aktivitetskort för myrstacken

Innehåll

Fakta

Myrstacken är lika djup som den är hög. Myrorna i en stor stack kan äta flera milijoner insekter under en sommar, varav nånga är skadliga för skogen och rester av större djur som dött i skogen. Myrorna tycker om sött. De har upptäckt att bladlöss släpper ifrån sig en söt vätskedroppe när de blir kittlade av antennerna. Myrorna kan därför hålla hela bladlushjordar. Många frön har ett sött bihang som myrorna gärna vill komma åt. På så sätt sprids de av myrorna. Fröet ramlar ofta av på väg mot stacken t.ex. frön från blåsippa, vitsippa, viol och skogskonvalj.

Under vintern ligger myrorna i dvala. De har samlat ihop sig i stora klumpar långt ner i stacken. Det sker en rörelse i klumpen, så de innersta myrorna långsamt byter plats med de yttersta. Hela den stora stacken ovan jord fungerar som en värmekudde under vintern. Den hindrar tjälen att tränga ned i botten av stacken. Det räcker att 1 köldgrad i botten av stacken för att myrorna ska förfrysa. En del djur drar nytta av myrornas passivitet under vintern och kan därför förstöra stacken för att komma åt och äta myrorna, t.ex. hackspett och räv.

Myrorna bygger oftast sin stack mot ett träd, och då så att stacken ligger på den södra delen av trädet. Myrstacken har ofta en lång sluttande södersida.

Uppdra

Uppdrag:

Leta upp en myrstack - hur stor är den, hur många personer behövs för att nå runt den?

Finns det spår av andra djur, gropar eller spillning? Finns det några myrvägar, vart går myrorna?

Strö lite mjöl på en myra och följ myrans väg. Stoppa ner en myra i en lupp och räkna ögonen och kolla om du ser munnen.

Lägg ett vitt tygstycke över stacken, ta upp den och lukta på den - vad har hänt? Lägg på en blomma, vad händer med den? (den rodnar av myrsyran, som myrorna sprutar ut.)

Lekar:

Myrorna

Barnen leker att de är myror och kryper omkring som de själva vill. Det börjar regna, då kryper myrorna ihop och gömmer huvudet, drar in armar och ben under sig. Ett stort löv (pedagog) faller ner och "gömmer" en myra. Nu slutar det regna. Myrorna sticker fram sina huvuden och ser sig omkring. Vem har det stora lövet fallit på ?

Sånger/ ramsor:

Myrans visa

(björnen sover)

Uppför backen uti skogen gå vi alla nu

Det är mycket viktigt, att vi går försiktigt

Så att vi ej någon myra trampar mitt itu

Jonte myra

Jonte myra klättra upp för backen, han sliter o drar med strået sitt till stacken

men tänk ändå att han snubblade så och föll ner på backen.

Men..Jonte myra klättra upp för backen, han sliter och drar med strået sitt till stacken

men tänk ändå han snubblade så och föll ner på backen.

Men...Jonte myra klättra uppför backen med strået sitt till stacken,

men tänk ändå att han lyckades så och kom med strået sitt till stacken

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: