Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fornacivilisationer och Antiken

Skapad 2017-09-15 13:13 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Historia
Forna civilisationer och antiken

Innehåll

Syfte

Arbetsområdet syftar till att utveckla dina kunskaper om historiska sammanhang. Du ska få veta hur människan en gång i tiden gick från att ha vandrat för att sedan bli bofast. Du ska få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Centraltinnehåll

Det här ska du kunna när arbetsområdet är avslutat:

 • Kunna förklara och använda ord och begrepp som vi arbetat med.
 • Beskriva vilka områden som befolkades tidigt och varför de uppstod.
 • Kunna beskriva dessa kulturers utveckling fram till 1700-talet.
 • Kunna göra jämförelser mellan de olika kulturerna.
 • Du ska kunna berätta om likheter och skillnader när det gäller levnadsvillkor för barn, kvinnor och män i några av kulturerna.
 • Du ska kunna beskriva de mest utmärkande dragen för Antiken.
 • Du ska kunna beskriva hur Antiken som period har betydelse för vår egen tid.
 • Du ska med hjälp av fakta och begrepp kunna föra samtal om kulturernas utveckling och Antikens påverkan på vår tid.

Bedömning:

I det här arbetsområdet kommer jag att bedöma:

 • Din förmåga att visa på kunskaper inom arbetsområdet.
 • Hur väl du kan beskriva likheter och skillnader.
 • Din förmåga att förstå och använda centrala begrepp.
 • Föra eget resonemang, det vill säga att med hjälp av fakta och begrepp föra ett resonemang och sedan dra slutsatser, skapa förklaringar, visa på olika perspektiv.

Uppgifter

 • Inlämningsmapp- uppgift 1. Forna civilisationer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: