Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

prioriterat mål för Ankaret ht17/vt18 Normer och värden.

Skapad 2017-09-15 13:26 i Nymåla förskola Söderhamn
Förskola
Normer och värden med fokus på barns inflytande och jämlikhet Vårt fokus ska vara att utveckla och arbeta tydligt med barns inflytande, se vad barnen är intresserade utav och utmana dem i stunden. Vi ska erbjuda ännu bättre lärmiljöer och aktiviteter både ute och inne.

Innehåll

Nuläge

Vi har upptäckt att barnen behöver träna på att göra självständiga val, samspela med andra, bearbeta konflikter och respektera varandra.

Mål

 • Vi vill att barnen ska ha inflytande över sin vardag.
 • Vi vill att barnen ska göra självständiga val.
 • Miljön ska vara inbjudande utifrån barnens intresse.
 • Visa barnen att olikheter är bra och berikar. Vi är bra på olika saker.

Syfte

Vi vill ha glada, nyfikna och vetgiriga barn med positiv självkänsla.

Vi vill att barnen ska kunna göra självständiga val.

Genomförande

 • Vi har två matvärdar varje vecka.
 • Vi tar tillvara på barnens tankar, idéer och åsikter.
 • Barnen är med och bestämmer vad vi ska göra i våra grupper samt på samlingar.
 • Vi lyssnar på vad barnen vill ha med på aktivitetsvalet och vad dom vill göra i våra olika rum.
 • Barnen får välja mellan läsvila och att lyssna på cd-saga efter maten.
 • Vi vill att barnen ska kunna uttrycka känslor, lösa konflikter muntligt, visa hänsyn och vara rädd om varandra.
 • Se olikheter som positivt.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi samlar på oss dokumentation kontinuerligt genom post it lappar, arbetslagsdiskussioner varje vecka,

 

Ansvar

Alla pedagoger på Ankaret.

Uppföljning

Vi skriver fortlöpande i unikums personalverktyg "reflektion och analys." En större utvärdering sker i januari och i juni.

Efter utvärderingen lägger vi fokus på de områden vi inte är klara med.

Vid behov fortsätter vi med samma mål även nästa år.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: