Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition & subtraktion med tiotalsövergångar

Skapad 2017-09-15 14:02 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 1 Matematik
Vi räknar addition och subtraktion med tiotalsövergångar inom talområdet 0-100.

Innehåll

LGR -11, Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

 

Lgr-11, del 3- Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Lgr11 Matematik

* formulera och lösa problem med hjälp av matematik och välja rätt metod.

 

 

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

 • Att repetera tiokompisar
 • Hela tiotal
 • Att illustrera tiotalsövergång ex. 8+7 (8+2+5)
 • Att öva på tioalsövergång vid addition inom talområdet 0-100
 • Uppgifter med pengar
 • Att öva på addition och subtraktion tiotalsövergång med hjälp av tallinjen och hundratavlan inom talområdet 0-100 
 •  

 • HUR?

 • Vi lyssnar på en berättelse som handlar om det vi ska jobba med. 
 • Vi samtalar och diskuterar hur vi tänker.
 • Vi gör huvudräkningsuppgifter.
 • Vi arbetar med gemensamma genomgångar. 
 • Vi jobbar med elevböckerna.
 • Vi använder laborativt material som tex. klossar, talkort.

 

VARFÖR?

 • Du ska bli säkrare på tiokompisarna så du inte behöver använda fingrarna när du räknar
 • Du ska kunna göra räkneberättelser som visar hur du tänker
 • Du ska bli säkrare och hitta strategier för att räkna subtraktion och addition med tiotalsövergång i talområdet 0-100
 • Du ska veta skillnaden på ental och tiotal 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Hur du löser dina matematiska uppgifter både muntligt och skriftligt på lektionerna.
 • Mattediagnos

 

Ämnesspecifika ord: tiokompisar, addition, subtraktion, räkneberättelse, strategi, tiotalsövergång

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: