Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 6: Decimaltal

Skapad 2017-09-15 14:03 i Tångaskolan Falkenberg
Grundskola 6 Matematik
Vi arbetar med decimaltal, multiplikation och division med 10, 100 & 1000. Vi repeterar kortdivision samt överslagsräkning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Mål:
När du har arbetat med det här kapitlet ska du

 • förstå varför vi använder decimaler
 • kunna storleksordna decimaltal
 • förstå betydelsen av orden deci, cent och milli
 • kunna räkna med decimaltal med alla fyra räknesätten
 • Tillämpa överslagsräkning i vardagen

Bedömning sker genom:

 • Skriftligt/muntligt prov
 • Aktivitet och förståelse under diskussionerna

Undervisning och arbetsformer

 • gemensamma genomgångar
 • diskussioner
 • självständigt arbete
 • hemuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: