Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgårdens djur

Skapad 2017-09-15 14:23 i Domarringens skola Uppsala
Bondgården
Grundskola 2 Bild NO (år 1-3) Svenska Matematik
Vilka djur bor på en bondgård? Grundläggande fakta om djuren. Vad får vi av djuren?

Innehåll

Centralt innehåll

 • Känna igen bondgårdens djur, veta hur de ser ut och vad de äter.
 • Känna till vad medlemmarna i djurfamiljerna kallas.
 • Känna till hur djuren låter och vad deras läten kallas.
 • Veta vad vi får från djuren på bondgården.
 • Känna till vad man kan odla på bondgården.

Undervisning

Vi ska:

 • Lära oss om bondgårdens djur genom faktaböcker.
 • Skriva faktatexter om djuren.
 • Titta på filmer om djuren.
 • Måla djur.
 • Formulera matematiska problem runt djuren
 • Arbeta själv och tillsammans med andra.
 • Träna på att ta ansvar för dina arbetsuppgifter.
 • grupparbete runt ett djur
 • redovisa grupparbetet muntligt
 • besöka en arlagård

Bedömning

Vi kommer bedömma din förmåga att:

 • Aktivt delta i diskussioner och samtal.
 • Benämna de vanligaste bondgårdsdjuren.
 • Kunna djurens olika namn i en familj.
 • Skriva en enklare faktatext.
 • Kunna namnet på de fyra sädeslagen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: