Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/ SVA åk 4

Skapad 2017-09-15 15:59 i Östergårdsskolan Halmstad
Svenska
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
I svenska tränar vi på att läsa, skriva, lyssna och prata med varandra.

Innehåll

Läsa

 • Kunna använda olika lässtrategier, till exempel ta ut nyckelord.
 • Kunna läsa en skönlitterär bok anpassad till åldern.
 • Kunna läsa olika sorters texter för barn med flyt.
 • Kunna redogöra för innehållet i läst text som faktatexter, skönlitterär text och tidningartiklar.
 • Kunna läsa "mellan raderna" och dra slutsatser.

 

Skriva

 • Kunna några grundläggande stavningsregler.
 • Känna till några ordklasser och deras funktioner.
 • Kunna använda stor bokstav.
 • Kunna använda punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Kunna skriva olika enkla typer av texter som berättelser och faktatexter och bearbeta dessa..

Tala, lyssna och samtala

Kunna delta i samtal och föra fram din åsikt.

 • Kunna intervjua någon.
 • Kunna redovisa ett arbete muntligt med hjälp av stödord eller bilder.
 • Kunna lyssna på andra.

Informationssökning

 • Kunna söka information i uppslagsverk, på internet, i faktaböcker och genom intervjuer och sammanställa denna i en text med egna ord.

Matriser

Sv SvA
Matris i svenska åk 4

Läsa

På väg mot målen
Når målen
Når längre än målen
Läsning
Du läser ålderstypiska böcker med visst flyt.
Du läser ålderstypiska böcker med flyt.
Du läser ålderstypiska böcker med gott flyt.
Återberätta läsning
Du kan på ett enkelt sätt berätta om det du läst.
Du gör enkla sammanfattningar av det du läst.
Du gör sammanfattningar och kan reflektera över det du läst.
Läsförståelse
Du läser ålderstypiska texter och förstår det som som återges direkt i texten.
Du läser ålderstypiska texter och kan läsa mellan raderna, dra enkla slutsatser av det du läst.
Du läser ålderstypiska texter och kan dra enkla slutsatser av och tolka det du läst.

Skriva

På väg mot målen
Når målen
Når längre än målen
Berättande texter ex berättelse eller saga
Du skriver enkla berättelser med ett visst sammanhang.
Du skriver berättelser med enkel struktur som början, mitt och slut.
Du skriver berättelser med struktur. Du har viss variation i dina berättelser. Du har med några person-, miljö- eller känslobeskrivningar i dina berättelser.
Faktatexter exempelvis, instruktion eller faktatext om djur eller stad.
Du kan med stöd välja ut fakta och skriva en enkel text.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från någon källa. Du gör arbeten med enkel struktur.
Du söker, väljer ut och sammanställer fakta från några källor. Du skriver texter med god struktur och använder egna ord och beskrivningar.
Skrivteknisk förmåga
Du skriver ljudenligt och med en enkel meningsbyggnad.
Du känner till några grundläggande språkliga regler i stavning och meningsbyggnad.
Du skriver med grundläggande språkliga regler i stavning och meningsbyggnad.

Tala och lyssna

På väg mot målen
Når målen
Når längre än målen
Samtal
Du deltar i samtal och lyssnar på andra.
Du deltar i samtal, ställer frågor och framför åsikter. Du lyssnar på andra.
Du deltar i samtal, ställer frågor och framför egna åsikter som för samtalet framåt. Du lyssnar på andra.
Muntlig framställning
Du kan med stöd av en vuxen berätta om ett ämne du förberett.
Du kan på egen hand berätta för en grupp om ett ämne du förberett.
Du kan berätta om ett ämne du förberett med fungerande struktur som inledning, innehåll och avslutning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: