Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Idrott och hälsa åk 6 - HT-17

Skapad 2017-09-15 18:40 i Ättekullaskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att... Kursplanens centrala innehåll. Arbetsbeskrivning: Såhär ska vi arbeta: Under terminen kommer vi att (individuellt och i grupp) prova och träna på olika sätt att röra oss inomhus och utomhus under olika årstider i bollsporter, koordination, balans, styrka , kroppskontroll, testa olika redskap i gymnastik, friidrott och fysiska aktiviteter. Vi ska också få röra oss i takt till musik och rytmik där tränar vi vår koordinationsförmåga och taktkänsla samt olika danssteg. Vi ska utveckla våra förmågor på olika sporter och öka kunskaperna i betydelsen av hälsa och livsstil.

Innehåll

Du kommer att få utveckla dina kunskaper inom ämnet idrott och hälsa både praktiskt och teoretiskt med tidpunkt i grunda lektionskunskaper som är engagemang, lyhörd, samarbete, laganda, deltagande och positiv energi osv.

 

Vi kommer att försöka att få en varierad undervisning samt utmanande och roliga lektioner.

Inom idrotten är det centralt att man kan fungera i grupp och följa regler, vilket gör att samarbete och respekt är en mycket viktig del inom idrotten. Dessutom vi jobbar tillsammans med att skapa rutiner och spelregler i idrottshallen och göra olika diskussioner i fair play område föratt öka arbetsro och lusten att delta lektionerna för att undervisningen fungerar så bra som möjligt samt blir så rolig och effektiv som möjligt för alla.

 

I början av höstterminen har vi en olika roliga aktiviteter och olika friidrottsgrenar. I veckan 37 den 14/9 på torsdag har vi skoljoggning och deltar i arrangemanget. Därefter i veckan 38 har vi en teori lektion då vi går genom terminsplanering, spelregler och våra rutiner osv. Därefter i veckan 39 den 28/9 på torsdag har vi en friidrottsdag på Heden. Därefter i veckan 40 börjar vi inomhus och då har vi bara bollsporter och olika roliga aktiviteter samt vi ska diskutera Fair play då vi ska lära oss de grundläggande regler när du utövar sport eller deltar i idrottstävlingar och hur man ska bete sig vid olika inställningar. Därefter i veckan 43 har vi en teorilektion då får vi del 3 av förebyggande insatser. Efter höstlov i veckan 45 och 46 har vi gymnastik då deltar vi på olika moment och vi har simning på den 10/11 på fredag då åker vi till Landskrona Äventyrsbad då du visar upp dina sim kunskaper. (ej bekräftat av ansvarig på badet). Därefter i veckan 47-48 har vi badminton och ett skriftligt/muntligt prov, kondition och styrka. I veckor 49 och 50 har vi multiboll och olika lekar. I slutligen den 14/12 på torsdag har vi avslutande turnering tillsammans med åk 4 och 5.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
IDROTT OCH HÄLSA kunskapskrav åk 4-6

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: