Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska HT-17

Skapad 2017-09-16 11:08 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundskola F Moderna språk - språkval

Innehåll

Planering åk.7 Español HT-17

 

När?    giphy.gif            Vad?

v.34-35v.36-37

v.38-39
v.40-41


v.42-43

v.45-46

v.47-51
Start Cap.1 (presentera sig,hälsningsfraser)

repetition av fraser, läxaCap.2 talen 1-12,berätta om sig själv och kunna fråga andra,sing. av tener, un/una

Repetition


Cap.3 färger och talen 13-49


Läsförståelseprov

Cap.4 kläder,vänster/höger/i mitten,böja adjektiv och el/la

Start Muntliga prov & film

Hur?

Läsa

Skriva

Tala

Lyssna & Reflektera och jämföra

 

Varför?

För att utveckla era olika förmågor

Här är det centrala innehållet från Kursplanen i Moderna Språk, det centrala innehållet är det som vi ska behandla i undervisningen

 

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

 • Åsikter, känslor och erfarenheter.

 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Lyssna och läsa — reception

 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: