Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idh 4-5-6 Lur 2017/2018

Skapad 2017-09-16 11:15 i Lurs skola Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Hej I ämnet idrott och hälsa är det rörelse som står i centrum. Med inslag av teori. I slutändan är det glädjen till fysisk aktivitet som är målet.

Innehåll

Mål för hela läsåret.

Idrottslektionerna är upplagda som följer: Samling, Uppvärmning, Huvudaktivitet, Avslappning och Dusch. 

Eleverna övar sammansatta grundformer i hinderbanor, lekar och andra övningar. Såväl inne som utomhus.

Eleverna rör sig till musik på ett lustfyllt sätt för att träna takt och rytm.

Eleverna kommer att deltaga i resa till simhall där vi kommer att kolla av att de kan simma 200 m varav 50m på rygg.

Vi pratar om hälsa, kroppsligt och mentalt (din puls, hjärtat, syre, vila och bra mat) i samband med olika träningsformer. 

Vi genomför lekar/aktiviteter inne och ute för att få en förståelse för vad som passar att göra på olika platser.

Eleverna genomför olika idrottsliga moment där de tränar på att visa hänsyn, tänka på säkerhet samt hur man förebygger skador. 

Eleverna skall få ord och begrepp för att kunna samtala om den egna hälsan.

Vi går igenom och praktiserar kartors uppbyggnad samt symboler i orientering genom olika övningar samt skolgårdsorientering.

Eleverna får under hela skolåret springa Lurs rundan för att uppleva skiftningarna under se olika årstiderna. 

Vi pratar om allemansrätten som praktiseras i olika lekar och ute i naturen.

Eleverna övar badvett, säkerhet, nödsituationer och använder hjälpredskap. 

Vi använder oss av olika avslappningsövningar som yoga och stillaliggande på golvet med stängda ögon.  

Ovanstående planering ligger till grund för läsåret 2017/2018.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Vad:

De motoriska grundformerna i olika miljöer (inne/ute), lekar, spel. Motoriska grundformer = gå, springa, hoppa, rulla, balansera, klättra, stödja, kasta, fånga, hänga, åla och krypa.

Hur eleven rör sig i takt till musik. 

Att eleven kan simma 200 m varav 50 m på rygg. 

Att eleven kan samtala om sin egna upplevelse om fysisk aktivitet samt  hur det påverkar kroppen och hälsan. 

Att eleven har förstått allemansrättens regler. 

Att eleven kan orientera sig i sin närmiljö med hjälp av kartan.

Eleven kan beskriva hur man förebygger skador inom idrotten. 

Eleven skall kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälp av olika hjälpredskap vid olika årstider. 

 

Hur:

Genom observationer under idrottslektionen. Detta med hjälp av dokumentation som foto, filmning samt anteckningar samt samtal med eleven.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: