Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi , Sverige HT-17, åk 4

Skapad 2017-09-16 12:04 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Sveriges landskap, namngeografi, svenska natur- och kulturlandskapet
Grundskola 4 Biologi Geografi
Vi ska lära om vårt land Sverige. Vi ska lära oss om hur det ser ut i olika delar av landet, var människor bor och vad man i huvudsak livnär sig på. Vi ska också lära oss om kartans uppbyggnad och Sveriges namngeografi.

Innehåll

 

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 ANALYSERA - t ex genom att utforska och jämföra olika platser, områden eller levnadsvillkor i Sverige

 FÖRSTÅ BEGREPP  begrepp inom området t.ex. älv, fors, grödor, m.fl.

 KOMMUNICERA - t ex genom att samtala, diskutera och redogöra

 HANTERA INFORMATION - t ex genom att söka och sortera fakta  samt kritiskt granska olika källor

 

MÅL

Målen med arbetsområdet är att du:

 • kan förstå och kunna använda kartor och andra källor för att söka kunskap.
 • får kunskap om Sveriges landskap, deras namn och läge samt på viktiga orter, berg och vatten.
 • kan beskriva utmärkande drag i de olika natur- och kulturlandskapen i Sverige.
 • kan jämföra var och hur människor lever på olika platser i vårt land.
 • kan använda och förklara nya geografiska ord och begrepp.
 • kan skriva en faktatext om ett landskap och då kunna använda geografiska begrepp.
 • kan redovisa din fakta muntligt.

ARBETSSÄTT

Du kommer att få:

 • arbeta med kartan.
 • titta på film.
 • spela interaktiva spel.
 • lyssna på när Annika berättar.
 • göra en begreppsordlista och öva på olika ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och prata om geografi.
 • leta efter fakta tillsammans med andra och på egen hand  i atlasen och på internet.
 • diskutera olika källors användbarhet och tillförlitlighet.
 • använda stödord och tankekartor för att skriva en faktatext om ett landskap.
 • jämföra och se likheter/skillnader mellan 2 olika landskap.
 • redovisa muntligt om ett landskap.

BEDÖMNING

Du kommer att bli bedömd genom skriftliga förhör och observationer Du kommer också att bli bedömd på din skriftliga och muntliga presentation av ditt landskap.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: