Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyngdkraft, hävstång och friktion

Skapad 2017-09-16 13:28 i Dalabergsskolan Uddevalla
Vi lär os och experimenterar kring olika tekniska samband.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Teknik Svenska NO (år 1-3)
Med hjälp av olika lekredskap på en lekplats kan man uppleva, och lära om, kraft och rörelse. Hela kroppen blir aktiv i ett sådant lärande.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Genomförande

Kunskapskrav och bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3

Matriser

NO Sv Tk SvA
Teknik HT år 3

Nivå 1
Nivå 2
Tyngdkraft
Eleven vet vad tyngdkraft är.
Eleven kan förklara tyngdkraften.
Hävstång
Eleven vet vad en hävstång är.
Eleven kan förklara hur hävstången fungerar och ge exempel.
Friktion
Eleven känner till friktion som begrepp.
Eleven vet hur friktionen fungerar och hur man kan öka/minska den.
Tyngdpunkt
Känner till begreppet tyngdpunkt.
Känner till var tyngdpunkten sitter i en massa.
Jämvikt
Känner till begreppet jämvikt.
Känner till hur man får jämvikt.
Balans
Känner till begreppet balans.
Vet hur man får balans och känner till människans balanssinne.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: