Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2A kapitel 1

Skapad 2017-09-17 09:39 i Danholnsskolan Falun
Grundskola 2 Matematik
Vi repeterar addition och subtraktion av talen 0-20, Vi övar på talen 0-100 samt på att addera och subtrahera ental och tiotal.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Begrepp

Begrepp som du ska känna till
 • Addition - term - summa
 • Subtraktion - term - differens
 • Ental, tiotal
 • Kommutativa lagen

Konkretisering av mål

Du ska kunna: 

 • använda dig av 10-kamraterna för att räkna ut tal
 • göra beräkningar i addition och subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0-20
 • storleksordna talen 0-100
 • förstå positionssystemets uppbyggnad med tiotal och ental
 • addera och subtrahera ental och tiotal från tal inom talområdet 0-100
 • visa att du kan föra resonemang och delta i gemensamma resonemang när vi håller på med problemlösning
 • göra matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kopia av Favoritmatematik 2A kap. 1

Osäker
På god väg
Säker
Kan räkna addition med tiotalsövergång med talen från 0-20. 8 + 7 9 + 9 13 + 7
Kan räkna subtraktion med tiotalsövergång med talen från 0-20. 16 - 8 13 - 5 17 - 9
Kan berätta vilka tal som kommer före och efter i talområdet 0 -100. __ 40 __ __ 67 __
Vet vilken siffra som är ental och tiotalssiffran. I talet 58 är tiotalssiffran 5 och entalssiffran 8.
Kan addera ental 64 + 3 82 + 6 31 + 7
Kan addera ental och tiotal 18 + 40 35 + 22 72 + 14
Kan subtrahera ental 26 - 4 97 - 6 55 - 4
Kan subtrahera ental och tiotal 75 - 30 56 - 24 42 - 21
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: