👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medier

Skapad 2017-09-17 10:08 i Krika Bygdeskola Grundskolor
Vi arbetar med olika medier, hur vi påverkas och hur vi använder oss av källkritik. Vi övar på att skriva återberättande text i form av nyhetsartikel.
Grundskola 5 – 6 Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk
Under några veckor kommer vi att arbeta med medier och kommunikation. Alla kan förmedla en nyhet idag och det gäller att ha koll på vem som är avsändaren, hur gammal informationen är och vad som är syftet med informationen.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Undervisningen ska ge eleverna verktyg för att kunna orientera sig i en komplex verklighet, med stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.
För att du på bästa sätt ska kunna hantera dagens informationssamhälle behöver du bli mediekunnig och få kunskaper om, utveckla färdigheter i och reflektera kring hur du ska förhålla dig till information och källors användbarhet.

Det här kommer du att få undervisning om:

Samhällskunskap

 • Informationsspridning via olika medier.
 • Hur du urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

Svenska/SVA

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i faktaböcker och via sökmotorer på internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Det här ska du lära dig:

Samhällskunskap

 • Du förstår innebörden av begrepp som har med medier att göra t.ex. sociala medier, yttrandefrihet, propaganda och målgrupp.
 • Du kan skilja på begreppen information och reklam.
 • Du kan jämföra jordbruks-, industri- och informationssamhället.
 • Du kan förklara varför källkritik är viktigt.
 • Du förstår vad målgrupper är och hur de kan användas i reklam.
 • Du förstår hur statlig television finansieras.
 • Du kan ta ställning till sociala medier och till reklam samt resonera om för- och nackdelar.
 • Du kan ta ställning till om en källa är trovärdig.

 Svenska/SVA

 • Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
 • Du kan föra resonemang om informationens användbarhet och trovärdighet.
 • Du kan planera och skriva samt muntligt återge en återberättande text i form av en tidningsartikel.

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få:

 • läsa texter om olika media, "Upptäck Samhälle"
 • arbeta med arbetsuppgifter till text
 • öva på att använda begrepp, yttrandefrihet, källkritik, sociala medier m.fl.
 • träna din analysförmåga, d.v.s. öva på se orsaker och konsekvenser
 • söka fakta på nätet och kontrollera om din fakta är trovärdig
 • se filmer och samtala om dessa
 • göra källkritiska övningar ur bl.a. Zick Zack
 • öva på olika lässtrategier genom att läsa artiklar 
 • öva på att planera och skriva en nyhetsartikel

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 • Du kommer skriftligt och muntligt få visa vad du lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  SvA  E 6