👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen klass 6

Skapad 2017-09-17 10:59 i Påskallavikskolan Oskarshamn
En ram för ett terminsövergripande tema, där deltagande lärare själva väljer vilka delar de vill arbeta med, samt bestämmer arbetsformer och arbetssätt.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Geografi Historia Samhällskunskap
Vi arbetar med jordens geografi, kartor, och jordens plats i solsystemet. Vi kommer också att prata om klimat, natur och krafter som påverkar hur jorden förändras.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Undervisningen kommer att innehålla:.

 • Muntliga genomgångar
 • Filmvisning
 • Diskussioner
 • Enskilt arbete samt grupparbeten

Visa vad du lärt dig

Muntliga PP redovisningar av enskilt arbete och grupparbete.

Skriftligt prov i slutet av arbetsområdet.

Tidsram

Arbetet pågår under vecka 38 - 43

Bedömning

 Se bedömningsmatriser nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Hi Re Sh Ge
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Geografi åk 4-6

Använda för årskursen anpassade begrepp i geografi.
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp på fungerande sätt.
Du använder begrepp på väl fungerande sätt.
Analysera på årskursanpassad nivå:
- Samspel mellan natur och människa - Förändrade livsmiljöer
Du undersöker frågor/strukturer ur något perspektiv och beskriver ett enkelt samband.
Du undersöker frågor/strukturer ur något perspektiv och beskriver frågorna/strukturerna utifrån ett förhållandevis komplext samband.
Du undersöker frågor/strukturer ur något perspektiv och beskriver frågorna/strukturerna utifrån ett komplext samband.
Värdera lösningar på miljö och utvecklingsfrågor på en årskursanpassad nivå.
Du ger enkla och till viss del underbyggda förslag på förbättringar för levnadsvillkoren.
Du ger utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på förbättringar för levnadsvillkoren.
Du ger välutvecklade och väl underbyggda förslag på förbättringar för levnadsvillkoren.
Undersöka och använda för årskursen anpassade geografiska källor och verktyg.
Du undersöker och använder källor och verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du undersöker och använder källor och verktyg på ett fungerande sätt.
Du undersöker och använder källor och verktyg på ett väl fungerande sätt.