👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2017-09-17 11:03 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Grundskola 4 – 6 Svenska

Hur gör du när du verkligen vill uttrycka din åsikt om något viktigt? Ett sätt är att skriva en insändare som är en kortare argumenterande text. Den som skriver argumenterande texter vill övertyga någon annan och få andra att hålla med om den åsikten.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syfte:
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Ur centralt innehåll:

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:
* vad som utmärker en argumenterande text.
* redogöra för vad som menas med rubrik, tes, argument, fakta samt slutsats/sammanfattning.
* skriva en argumenterande text där de olika delarna ingår.
* skillnaden mellan fakta och personliga åsikter.
* uttrycka åsikter och argument med en röd tråd, både muntligt och skriftligt
* använda ett varierat språk samt språkliga skrivregler som skiljetecken och styckeindelning.

Arbetssätt och undervisning

 Vi går igenom hur en argumenterande text är uppbyggd och vad som kännetecknar de olika delarna. Du ska få träna dig i att argumentera för olika saker både muntligt och skriftligt samt hur du kan formulera egna tankar och åsikter.
Du kommer att få skriva en argumenterande text utifrån givna ämnen. Vi  genomför också en argumentationsövning i grupp där du får förbereda argument för eller emot ett givet ämne. Du ska även fundera över vilka motargument som din motståndare eventuellt kan ha och hur du ska kunna bemöta dem. Sedan får du diskutera dina argument/motargument med en kamrat som har samma ämne som du. Ert arbete redovisas genom att ni möter era motståndare i en debatt.
Vi ska också träna styckeindelning, hur man får flyt mellan meningarna i ett stycke och hur man kan variera språket med hjälp av olika bindeord.

Ur LGR 11 kap 1:
"Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga."

Visa vad du lärt dig

Se matris

Bedömning

Se bedömningsmatris

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Argumenterande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Texten är begriplig. Den egna tankegången framgår.
Texten är relativt tydlig. Den egna tankegången framgår och är relativt väl underbyggd.
Texten är tydlig. Den egna tankegången framgår och utvecklas.
Innehåll
En tes presenteras med något argument.
En tes presenteras med flera argument.
Tesen är tydlig, underbyggs med argument och eventuella motargument.
Struktur
Uppbyggnaden går att följa.
Uppbyggnaden är tydlig.
Uppbyggnaden lyfter texten.
Struktur
Enklare textbindning används.
Varierad textbindning.
Väl utnyttjad textbindning som skapar flöde.
Språk
Ordvalet uppvisar viss variation.
Ordvalet är relativt varierat.
Ordvalet är passande och höjer kvaliteten.
Språk
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad.
Meningsbyggnaden är så gott som korrekt och varierad.
Skrivregler
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Relativt få fel i användningen av skiljetecken.
Få fel i användningen av skiljetecken
Skrivregler
Viss säkerhet i stavning.
Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Få stavfel.