👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garntekniker, år 4, 5 och 6. 17/18

Skapad 2017-09-17 11:06 i Njutångers skola Hudiksvall
Att prova på garntekniker t.ex. stickning och virkning
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Vi kommer i dtta moment att arbeta med olika garntekniker.

Innehåll

Elevdel

Du ska ta egna beslut när det gäller val av form och färg/färger

Träna på att arbeta efter både muntlig och skriftlig instruktion

Prova på att lära dig sticka och virkning.

Träna på att se och lösa problem som uppstår

Konkreta mål

Du ska:

göra en vänskapsband, boll, mus, orm, handledsvärmare eller eget förslag

välja vilken teknik, vilket garn du vill ha och vilken färg/vilka färger

i första hand prova på att sticka med uppläggning och sticka räta maskor

rita och mäta

följa muntliga och skriftliga instruktioner

analysera och utvärdera din egen arbetsprocess

fästa trådar och montera arbetet

Bedömning

Du visar kunskaperna genom att:

visa i ord och bild vad du ska göra

arbeta med uthållighet

genomföra arbetet så att resultatet blir funktionsdugligt

välja material, arbetsmetod och lämpliga redskap för arbetet

följa muntliga och skriftliga instruktioner

ta ansvar för ditt arbete och vara rädd om det

montera ett arbete

Undervisning

Vi kommer att gå igenom historia och traditioner

Eleverna får praktisk handledning samt muntlig och skriftlig information kring arbetsprocessen

Lektionen börjar med en repetition av vad det är man ska tänka på

Läraren visar hur man lägger upp maskor och stickar räta maskor. Samt ger övriga instruktioner till det arbete du vljer att göra utöver det första gemensamma arbete alla gör.

 

Lgr11

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Syfte

Sl formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

Sl välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

Sl analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Sl tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Kunskapskrav

Sl Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Sl I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Sl Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Sl Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Sl Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Centralt innehåll

Sl Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.
Sl Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Sl Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
Sl Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
Sl Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
Sl Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter. Sl Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
Sl Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.