👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd år 3

Skapad 2017-09-17 11:15 i Njutångers skola Hudiksvall
Grundskola 3 Slöjd Svenska Bild
Ämnet textilslöjd består av många olika tekniker som alla har gemensamt att man arbetar med textila material (tyg, garn, tråd). Nu i trean ska du få fördjupa dig i symaskinen, klippa efter eget mönster men också få pröva på virkning.

Under detta arbetsområde kommer vi att utveckla följande förmågor:

Innehåll

Förankring i läroplanen

 

 

Innehåll och arbetsformer

Under denna termin kommer du att få träna dina kunskaper i olika garntekniker (tvinnad snodd, garnboll och virka luftmaskor) och fördjupa dig i att klippa tyg och efter eget mönster). I de olika temana har du som elev möjlighet att påverka: färgval, form på de olika föremålen och motiv på de olika broderierna.   

Genom att arbeta med dessa teman får du som elev möjlighet att lära dig, och visa dina kunskaper i:

 • Att ta ansvar för sina studier (sitt slöjdprojekt) och sin arbetsmiljö,
 • De olika material vi använder, vilka egenskaper de har och vad vi använder dem till,
 • Vad de olika verktygen och redskapen som vi använder i slöjden heter och hur man använder dem på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Varför slöjdföremålen ser olika ut beroende på vilken färg, form och material vi använder. 

Under terminen kommer arbetsgången se ut såhär:
Läraren presenterar temat/tekniken genom att visa inspirationsmaterial och visa hur man kan gå tillväga. Sedan får du som elev påbörja ditt eget arbete medan läraren går runt och är tillgänglig som stöd och hjälp.

Eleverna visar sina kunskaper under arbetets gång, läraren observerar eleverna under lektionstid och när ett slöjdföremål är färdigt diskuterar läraren och eleven resultatet, hur det har gått och vad man eventuellt behöver tänka på.  

Bedömning

Bedömning sker genom observationer och diskussioner med eleven.


Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sv Sl Bl
Slöjdmatris år 2-3

Kunskapskrav
På väg att klara kunskapskraven
Klarar kunskapskraven
Klarar gott och väl kunskapskraven
Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Eleven kan utifrån ett givet arbetsområde planera och genomföra ett slöjdarbete med handledning av läraren.
På väg att klara kunskapskraven
Klarar kunskapskraven
Klarar gott och väl kunskapskraven
Under slöjdarbetet kan eleven använda verktyg och redskap på ett ändamålsenligt sätt och tar hänsyn till de säkerhetsaspekter som är kopplade till arbetsområdet.
På väg att klara kunskapskraven
Klarar kunskapskraven
Klarar gott och väl kunskapskraven
Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
Eleven kan beskriva tillvägagångssätt och resonera kring aspekter så som hållbarhet och kvalité.
På väg att klara kunskapskraven
Klarar kunskapskraven
Klarar gott och väl kunskapskraven
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
På väg att klara kunskapskraven
Klarar kunskapskraven
Klarar gott och väl kunskapskraven
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp och tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Eleven reflekterar över sin egen arbetsprocess med viss användning av slöjdspecifika begrepp.
På väg att klara kunskapskraven
Klarar kunskapskraven
Klarar gott och väl kunskapskraven
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om färg, form och material.
På väg att klara kunskapskraven
Klarar kunskapskraven
Klarar gott och väl kunskapskraven