Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Järnåldern, år 3. 17/18

Skapad 2017-09-17 11:26 i Njutångers skola Hudiksvall
Vi avslutar vårt arbete med forntiden, genom att lära oss mer om Järnåldern. Vad skiljer Järnåldern från Sten- och Bronsåldern? Kom det några nya uppfinningar? Hur levde människorna i Sverige under Järnåldern? Det är några av frågorna som vi ska arbeta med.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi fortsätter vårt arbete med Forntiden genom att lära oss mer om Järnåldern. Vad skiljer Järnåldern från Sten- och Bronsåldern? Kom det några nya uppfinningar? Hur levde människorna i Sverige under Järnåldern? Det är några frågor vi ska försöka att få svar på.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det här skall du kunna:

 

 • Kunna svara på frågor om Järnåldern genom att läsa faktatexter
 • Kunna skriva en enkel faktatext om Järnåldern.
 • Känna till hur runor ser ut och skriva en mening med runskrift
 • Känna till lite om hur människor levde på Järnåldern och kunna återberätta det.

 

Arbetssätt

Under temaområdet skall vi:

 • titta på film om Forntiden och samtala omkring den
 • läsa om hur människorna på Järnåldern levde och diskuttera omkring det utifrån frågeställningar
 • söka svar på frågor genom att läsa faktatexter
 • träna oss i att skriva runskrift
 • återberätta omkring hur människor levde (i smågrupper).

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att....

 • lyssna aktivt vid högläsning, berättande och när vi tittar på film
 • vara aktiv när vi läser faktatexter om Järnåldern och när du letar efter svar på frågor.
 • kunna berätta inför kamrater, i smågrupper, om hur människor levde samt hur det gick till när man tillverkade bronsföremål.
 • vara aktiv och arbeta bra på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

SO
Järnåldern

Läsa faktatexter och söka svar på frågor
Jag kan läsa enkla faktatexter och, med visst stöd, söka svar på frågor i texten
Jag kan läsa enkla faktatexter och söka svar på frågor i texten
Muntligt berättande
Jag kan, med visst stöd, berätta lite om hur människorna levde på Järnåldern
Jag kan enkelt berätta om hur människorna levde på Järnåldern
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: