👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Järnåldern, år 3. 17/18

Skapad 2017-09-17 11:26 i Njutångers skola Hudiksvall
Vi avslutar vårt arbete med forntiden, genom att lära oss mer om Järnåldern. Vad skiljer Järnåldern från Sten- och Bronsåldern? Kom det några nya uppfinningar? Hur levde människorna i Sverige under Järnåldern? Det är några av frågorna som vi ska arbeta med.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi fortsätter vårt arbete med Forntiden genom att lära oss mer om Järnåldern. Vad skiljer Järnåldern från Sten- och Bronsåldern? Kom det några nya uppfinningar? Hur levde människorna i Sverige under Järnåldern? Det är några frågor vi ska försöka att få svar på.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det här skall du kunna:

 

 • Kunna svara på frågor om Järnåldern genom att läsa faktatexter
 • Kunna skriva en enkel faktatext om Järnåldern.
 • Känna till hur runor ser ut och skriva en mening med runskrift
 • Känna till lite om hur människor levde på Järnåldern och kunna återberätta det.

 

Arbetssätt

Under temaområdet skall vi:

 • titta på film om Forntiden och samtala omkring den
 • läsa om hur människorna på Järnåldern levde och diskuttera omkring det utifrån frågeställningar
 • söka svar på frågor genom att läsa faktatexter
 • träna oss i att skriva runskrift
 • återberätta omkring hur människor levde (i smågrupper).

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att....

 • lyssna aktivt vid högläsning, berättande och när vi tittar på film
 • vara aktiv när vi läser faktatexter om Järnåldern och när du letar efter svar på frågor.
 • kunna berätta inför kamrater, i smågrupper, om hur människor levde samt hur det gick till när man tillverkade bronsföremål.
 • vara aktiv och arbeta bra på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

SO
Järnåldern

Läsa faktatexter och söka svar på frågor
Jag kan läsa enkla faktatexter och, med visst stöd, söka svar på frågor i texten
Jag kan läsa enkla faktatexter och söka svar på frågor i texten
Muntligt berättande
Jag kan, med visst stöd, berätta lite om hur människorna levde på Järnåldern
Jag kan enkelt berätta om hur människorna levde på Järnåldern