👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, uppfinnare och uppfinningar, 17/18

Skapad 2017-09-17 11:35 i Njutångers skola Hudiksvall
Temavecka med Nobel och andra berömda uppfinnare.
Grundskola 1 – 6 Teknik
Nu ska du få chansen att lära dig mer om världens uppfinnare, upptäckare och andra berömda personer. Hur kom vi på att jorden är platt? Vem upptäckte rymden? Vem var personerna bakom telefonen, glödlampan, dynamiten? Vad trodde man förr och vad vet man idag? Hur skulle det se ut idag om inte det fanns?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Du ska arbeta med uppfinnare och uppfinningar. 

Vi kommer att titta på några tekninska lösningar i hemmet och i samhället samt prata om fördelar och nackdelar med olika tekniska uppfinningar.

Du ska få klura på en egen uppfinning om du vill, och/eller fördjupa dig i en uppfinning som redan finns.

Du ska få göra en eller flera uppgifter med anknytning till Nobel och nobelpristagare,

 

Mål

 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta självständigt.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Du kommer

 • söka fakta, 
 • sortera och välja ut fakta, 
 • läsa och anteckna om uppfinningar och uppfinnare, 
 • lyssna på genomgångar,
 • diskutera för och nackdelar med olika uppfinningar, 
 • förklara någon teknisk uppfinning, 
 • fördjupa dig kring någon uppfinning och redovisa denna,
 • beskriva, göra ritningar och en modell av en egen uppfinning

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer leta efter information om uppfinnare och uppfinningar, både i böcker och på internet.
Vi kommer prata och läsa om några tekninska lösningar i hemmet och i samhället samt diskutera och samtala om fördelar och nackdelar med dessa. Du ska få klura på en egen uppfinning och fördjupa dig i en uppfinning som redan finns.
Vi kommer att titta på film om hur tekniken har utvecklats under årtiondens lopp.
Vi kommer att arbeta i åldersblandade grupper på förmiddagarna och i klassen på eftermiddagen. Vi avslutar veckan med "Nobelfest" och nobelmiddag..

Bedömning

 

Vad ska bedömas?

Jag bedömer om du:

 

 • kan beskriva något tekniskt system
 • känner till någon uppfinnare och dennes uppfinning
 • kan beskriva, förklara göra ritningar av någon uppfinning
 • tar ansvar och engagerar dig i ditt / gruppens arbete

Hur ska det bedömas?

Gruppen redovisar vad man kommer fram till muntligt och i form av en utställning för kompisarna och mig.

Bedömning sker också under lektionerna då du arbetar med uppfinnare och uppfinningar.

Jag bedömer hur du deltar i diskussioner och uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6