👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2-3 2017

Skapad 2017-09-17 14:52 i Apelskolan Lunds för- och grundskolor
Pedagogisk planering i engelska åk 2-3
Grundskola 2 – 3 Engelska
Dags att få lära dig engelska! Du kommer att få lära dig en del grundläggande engelska med hjälp av muntliga övningar, ramsor, sånger och lekar. Good luck and enjoy the ride!

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Du ska visa att du kan:

 • förstå och använda enkla ord, uppmaningar och vardagsfraser
 • delta i enkla samtal, dialoger och lekar
 • läsa och skriva vardagsnära ord och fraser.
 • förstå enklare sagor och/eller berättelser från t ex barnfilm eller sagobok

Innehåll

Du kommer att arbeta med:

 • enkla texter på engelska
 • att skriva och stava ord och enkla meningar
 • rollspel, lekar, sånger, spel och ramsor
 • olika medier
 • lära dig om några engelskspråkiga länder/områden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska åk 2-3

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Hållplats 4
Lyssna/förstå
Förmågan att: förstå och tolka innehållet i enkel talad engelska.
Du lyssnar och visar intresse att förstå engelska ord
Du visar att du förstår enstaka ord inom kända områden.
Du visar att du förstår enkla instruktioner i klassrummet.
Du visar att du förstår enkla meningar inom kända områden.
Tal
Förmågan att: formulera sig och kommunicera i tal
Du vågar härma och säga engelska ord och fraser i t.ex en ramsa eller sång.
Du kan med stöd säga några ord inom kända områden.
Du kan säga några ord inom kända områden med tydligt uttal.
Du kan säga enkla, och inövade meningar med tydligt uttal, t ex berätta något om dig själv.
Skriva
Förmågan att: formulera sig i skrift
Du kan med viss hjälp skriva enstaka engelska ord.
Du kan skriva enstaka engelska ord.
Du kan med viss hjälp skriva kortare engelska meningar.
Du kan skriva kortare engelska meningar.
Samtala
Förmågan att: formulera sig och kommunicera i tal
Du vågar och försöker svara på enkla frågor med hjälp.
Du kan delta i samtal och dialoger med enstaka ord, svara på enklare frågor.
Du kan säga enkla hälsningsfraser och presentera sig själv och sin familj.
Du kan ställa, och svara, på enkla frågor inom kända områden.
Läsa / förstå
Förmågan att: förstå och tolka innehållet i engelsk text
Du känner igen några enkla ordbilder (t.ex yes, no, cat, dog...)
Du kan med viss hjälp läsa och förstå engelska ord.
Du kan läsa och förstår några enklare ord.
Du kan läsa och förstår kortare meningar