👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och min familj

Skapad 2017-09-17 17:35 i Ekbergaskolan Västerås Stad
Jag och min familj samt känslor.
Grundsärskola F – 2 Samhällsorienterande ämnen Svenska
Vi arbetar med temat "Jag och min familj" där eleverna tränar på att stärka det egna Jaget. Vi arbetar också med temat för att samtala om/beskriva vilka som ingår i den egna familjen. Vi pratar om känslor och hur man ser ut och känner sig om man är arg, ledsen eller glad.

Innehåll

Mål för temat " Jag och min familj":

Att delta i samtal och sånger och aktiviteter om det egna jaget.

Att delta i samtal och sånger och aktiviteter om den egna familjen.

 

Du kan berätta eller delta i att visa vilka som ingår i din familj.

Du tränar på (deltar i) att säga din adress, visa bild på ditt hus.

Ordbilder och tecken som blir aktuella inom temat.

 

 

 

Dokumentation och bedömning:

Dokumentation och bedömning görs med foton, film och skapat arbetsmaterial.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  4-6
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  4-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  4-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
  Sv  E 6
 • I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda något verktyg.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SO
Jag och min familj

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Du har deltagit i samtal om det egna jaget.
Du deltar i samtal om det egna jaget.
Du kan svara aktivit på frågor om det egna jaget.
Ny aspekt
Du har deltagit i samtal om den egna familjen.
Du deltar i samtal om den egna familjen.
Du kan aktivt berätta/kommentera om den egna familjen.
Ny aspekt
Du har deltagit i sagor som beskriver olika familjekonstellationer.
Du deltar i berättelser om olika familjer konstellationer.
Du kan delta aktivt i samtal utifrån berättelser om olika familjekonstellationer.