👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2017-09-17 17:56 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F
Läste du sagor som barn? Eller fanns det någon vuxen som läste för dig? Då minns du säkert att allt är möjligt i sagans värld. Du kommer att få lära dig hur en saga är uppbyggd och vad är typiskt för sagans språk. Du kommer att få skriva en saga!

Innehåll

 

I sago-temat kommer vi att fokusera på berättande texter och framförallt sagor. Sagor är lämpliga att arbeta med bland annat på grund av deras tydliga struktur. Du kommer därför under de kommande veckorna få läsa och analysera sagor. Vi börjar med en historisk överblick kring sagor, sagans uppbyggnad och därefter kommer du att få lära dig mer om kända sagoförfattare. När du har fördjupat din kunskap kring sagor är det dags för dig att skriva en egen saga och därefter ge respons på en klasskamrats saga utifrån ”responsmallen”. Vi kommer att titta på filmen- Alice i underlandet.

 

 

 

 

 

Syftet med sagoprojektet ( med inspiration från LGR 11):

 

Att ni får bekanta er med genren sagor.

 

Att ni får utveckla förmågan att formulera er och kommunicera i tal och skrift.

 

Att ni får träning i att anpassa språk och stil efter genren sagor.

 

Att ni får träning i att läsa och analysera sagor, t.ex. att tolka sagors budskap.

 

Att få träna på kamratbedömning .

 

 

 

Bedömning

 

Inom arbetsområdet bedöms dina kunskaper utifrån

 

  • diskussioner i klassrummet
  • skriftligt prov
  • din förmåga att skriva en saga med en röd tråd

 

Vilken hjälp kommer du att få?

 

  • Du har hjälp av olika källor, t.ex. häfte, PowerPoint
  • Du får hjälp av lärarens och dina klasskamraters respons.
  • Du får hjälp utav lässtrategier som vi arbetar med.
  • Du får hjälp av dina egna erfarenheter och din förförståelse.

 

 

 

Arbetsgång:

 

 

 

v.35 - Cristina presenterar arbetsområdet/bedömningsmatris

 

v.35 – Genomgång av sagans uppbyggnad

 

v.36 - Film – Alice i underlandet

 

v.36 - 37 – Läsa sagor (högläsning) utifrån lässtrategier – (Förutspå, ställa frågor, reda ut oklarheter och sammanfatta) – Vi kommer också att återberätta sagor vi läser och gemensamt komma på egna avslut.

 

Konstsagor – Den fula ankungen och Kejsarens nya kläder av H C Andersen.

 

Folksagor – Tusen och en natt

 

Sägner – Petter och hans fyra getter av Einar Norelius.

 

Fabler – Franklin ljuger av Paulette Bourgeois och En fabel ur Aisopos fabler.

 

 v.38 – Bedömningsuppgift , prov.

 

v.39 – Skriv din saga!

 

v.40 – Inlämning/Kamratrespons