👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nosa på nätet - de första stegen mot ett vaket nätanvändande

Skapad 2017-09-17 18:13 i Valåsskolan Mölndals Stad
Arbeta med materialet "Nosa på nätet", från Statens medieråd/Skolverket.
Grundskola F – 2 Svenska SO (år 1-3)
Hur hittar man fakta på nätet? *Är allt som står på nätet sant? *Vem är det som talar/skriver/gör hemsidor och reklam?

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

att det finns olika sätt att söka efter information.
att allt som finns att läsa/titta på inte är sant. 
att bakom varje ord och bild finns någon som vill något. 
att man kan behöva hjälp av en vuxen. 
att kroppen behöver röra på sig ofta.

Hur ska vi lära oss detta?

Arbeta med materialet "Nosa på nätet", från Statens medieråd/Skolverket.
Tillsammans i klassen söka efter fakta i olika medier och diskutera kring internet, olika medier och reklam.

Genom lekar och praktiska övningar.

Hur du får visa vad du kan:

Delta i diskussioner om:
~ Vad man ska tänka på när man använder datorn eller internet.
~ Vad man ska tänka på när man ser reklam på tv eller i tidningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3