👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2017-09-17 19:18 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Mallen är framtagen av en arbetsgrupp i Lund och mallen har provats, utvärderats och reviderats under vt-11. LPP Mall 1 ska ses som ett kvalitetssäkrat förslag och en möjlighet i arbetet med planering utifrån Lgr11.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Ett arbetsområde som handlar om hur man går och cyklar i trafiken, de viktigaste trafikreglerna och hur ditt eget beteende kan minska riskerna i trafiken.

Innehåll

Till dig som elev:

Hur ska vi göra i trafiken? Vilka regler finns för trafiken? Kan du några trafikmärken? Har du en säker cykel? Vilka faror finns i trafiken? Varför är det viktigt att använda reflex? Vi ska lära oss hur man beter sig på ett säkert sätt i trafiken.

Arbetsområdet

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig hur man går och cyklar i trafiken. Du ska också få lära dig om viktiga trafikregler och hur ditt eget beteende kan minska riskerna i trafiken.

Mål

Målen för arbetsområdet.

Du ska:

 • kunna de viktigaste trafikreglerna och skyltarna och vad de betyder
 • veta hur du ska bete dig för att minska riskerna i trafiken då du går, cyklar och är ute i mörker
 • veta hur en trafiksäker cykel ser ut
 • kunna ge exempel på något trafikfarligt ställe vid skolan.

Arbetssätt

Vi kommer att:

lära oss fakta genom film och texter

diskutera vår trafik i närmiljön och hur vi ska bete oss för att minska riskerna i trafiken

skriva och rita

arbeta enskilt och i grupp.

Redovisningsform

Du ska:

skriva i din trafikbok om de viktigaste trafikreglerna och rita några av de viktigaste trafikskyltarna

delta aktivt i klassens diskussioner om hur vi ska bete oss i trafiken.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

skriva om de viktigaste trafikreglerna och rita några av de viktigaste trafikskyltarna

berätta hur du på ett säkert sätt beter dig i trafiken när du går och cyklar

delta aktivt i klassens diskussioner om hur vi ska bete oss i trafiken.

Övergripande mål och riktlinjer

Beskriver undervisningens inriktning - citat från Lgr-11 kap 2.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3