👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 7-9

Skapad 2017-09-17 19:47 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
LPP i Engelska för grundsärskolan.
Grundsärskola 7 – 9 Engelska
Vi använder språk för att tänka, kommunicera och lära. Kan vi flera språk har vi större möjligheter till kontakter och det ger oss större förståelse för andra sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagslivet.Kunskaper i engelska ökar därför våra möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv

Innehåll

Skolans syfte och mål

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga i engelska till att

 • kommunicera på engelska
 • lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia
 • tala och samtala i olika sammanhang
 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter
 • skriva text för olika syften
 • reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används

Centralt innehåll = Det här skall du lära dig att

TALA och SAMTALA

 • Visa förmågan att samtala på engelska om vardagshändelser och andra bekanta, aktuella händelser
 • Visa förmågan att delta i dramatiseringar och rollspel
 • Visa förmågan att samtala om egna tankar och upplevelser
 • Visa förmågan att du kan berätta, beskriva och informera om ett ämne

LYSSNA och LÄSA

 • Visa förmågan till att lyssna på talad engelska och läsa texter från andra medier
 • Visa förmågan att lyssna och se dramatiserade berättelser och filmer för unga
 • Visa förmågan att läsa texter som förekommer i vardagslivet till exempel nyheter eller instruktioner
 • Visa förmågan att läsa berättande text till exempel sagor

SKRIVA

 • Visa förmågan att skriva beskrivningar och meddelanden

KULTUR och SAMHÄLLE

 • Visa förmågan att återge i samtal vardagsliv i ett land där engelska språket används

Arbetssätt

TALA och SAMTALA

 • Genom att samtala om vardagshändelser
 • Genom att dramatisera och göra rollspel
 • Genom att samtala om tankar och upplevelser på engelska
 • Genom att berätta, beskriva och informera om olika ämnen

LYSSNA och LÄSA

 • Genom att lyssna och läsa olika texter
 • Genom att lyssna och se dramatiseringar och filmer'
 • Genom att läsa texter som förekommer i vardagslivet
 • Genom att läsa olika berättelser och sagor på engelska

SKRIVA

 • Genom att skriva olika texter på engelska

KULTUR och SAMHÄLLE

 • Genom att samtala om vardagsliv i engelsktaliga länder

 

DU VISAR VAD DU KAN GENOM ATT

 • visa att du förstår orden vi arbetat med
 • använda orden i sitt sammanhang
 • kunna skriva enkla texter
 • visa att du förstår enkla texter   

 

JAG KOMMER ATT BEDÖMA DIN FÖRMÅGA ATT

 • kunna orden vi arbetat med
 • kunna använda orden i sitt sammanhang
 • kunna förstå enkla texter
 • kunna skriva enkla texter                                                                                                                                                                         

Matriser

En
Kunskapskrav

för betyget E i slutet av årskurs 9
för betyget C i slutet av årskurs 9
för betyget A i slutet av årskurs 9
Genomförda momemt
Tal och samtal
Eleven kan i tal och samtal i olika situationer medverka i att uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
Eleven kan i tal och samtal i olika situationer uttrycka sig sammanhängande på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan i tal och samtal i olika situationer uttrycka sig sammanhängande på ett väl fungerande sätt.
Redogöra för innehållet
Eleven kan medverka i att redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska och texter som består av bekanta ord.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska och texter som består av bekanta ord.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska och texter som består av bekanta ord.
Skriva
Eleven kan också medverka i att skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
Eleven kan också på ett väl fungerande sätt skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
Livsvillkor, familjeliv och vardag
Eleven bidrar till resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
Eleven för enkla resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
Eleven för välutvecklade resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.